Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-02-26 12:00

E-handeln når nya nivåer

​Posten och HUI presenterar e-barometern för Q4 och helåret 2007

 

 

E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och försäljningen uppgick under 2007 till 17,7 miljarder kronor. E-handeln fortsätter således att vinna mark. Den starka tillväxttakten förklaras bland annat av en mognad hos företagen som blir allt proffsigare. Fler är också konsumenterna som väljer internet som inköpskanal, dessutom allt oftare. Framtidstron hos företag och konsumenter pekar dessutom på en fortsatt god utveckling. Av företagen bedömer 73 procent att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret och 85 procent av konsumenterna menar att de under samma period kommer att fortsätta att handla varor via internet.  

 

  • E-handelns försäljning steg under det fjärde kvartalet år 2007 med 24,5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2006.
  • E-handelns försäljning uppgick till 17,7 miljarder kronor år 2007 och utgjorde därmed cirka 3,5 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är fortsatt stark hos såväl e-handelsföretagen (73 procent) som hos konsumenterna (85 procent).
  • Många har handlat varor från utländska sajter, men helst väljer man att handla från svenska.
  • Nästan hälften av e-handelsföretagen anger andra svenska internetsajter som sina främsta konkurrenter. Två av tio anger traditionella butiker.

Kommentarer till e-barometern: 

Posten
E-handeln är idag ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till den traditionella handeln. Allt fler svenskar handlar allt oftare varor via internet. Den starka tillväxten för e-handeln under förra året bidrog till en ökad aktivitet hos våra 1600 postombud. Under 2007 ökade totala antalet utlämnade paket och aviserade brev hos ombuden med 10 procent, säger Erik Olsson, vd och koncernchef för Posten.  

 

HUI
E-handelns försäljning nådde under 2007 nya höjder. E-handelsföretagen har hittat sin roll, ofta som komplement till det bristande utbudet på konsumenternas lokala marknad. Bedömningen är att försäljningskanalen kommer att fortsätta att ta marknadsandelar av den traditionella handeln i många år till, säger Jonas Arnberg, detaljhandelsanalytiker på HUI.  

 

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns försäljningsutveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under januari månad 2008 och bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1 060 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90.

 

 

 

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-02-26 12:00