Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-08-25 12:00

e-barometern Q2 2008: E-handeln växer sig allt starkare

Posten och HUI presenterar e-barometern för Q2 2008

 

Försäljningen över internet ökade under årets andra kvartal med 21,1 procent. Den svagare konjunkturen, som resulterar i lägre tillväxttal för den traditionella detaljhandeln, har inte påverkat e-handeln. Framtidstron är relativt stark, framförallt bland konsumenterna. Företagens optimism har avtagit något, men majoriteten av e-handelsföretagen bedömer ändå att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret. Detta talar för att e-handelns totala omsättning fortsätter att utvecklas i hög takt. Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är att den för första gången passerar 20 miljarder kronor och utgör cirka 4 procent av den totala detaljhandeln.  

  • E-handelns försäljning steg under det andra kvartalet år 2008 med 21,1 procent jämfört med andra kvartalet 2007.
  • Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är oförändrad, 21 miljarder kronor. E-handels- försäljningen skulle därmed utgöra 4 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är fortsatt stark bland såväl konsumenterna (81 procent) som bland e-handels- företagen (58 procent).
  • SMS-avi används allt flitigare av företagen.
  • För konsumenten är snabba leveranser väldigt viktigt när man handlar på nätet.
  • Snittköpet ligger i intervallet 201-500 kronor.

Posten
- Vi upplever att fler av våra kunder ställer krav på snabba leveranser och även den växande skaran av e-handelskunder vill ha sina varor snabbt och säkert. Smarta lösningar för företagen och deras kunder, som exempelvis sms-avisering, är också uppskattade. De bidrar till att konsumenterna kan hämta ut sina varor än snabbare. Det är två viktiga ingredienser till att e-handelns tillväxt fortsätter, säger Anders Holm, chef för Posten Logistik Sverige. 

HUI-
Försäljningen över internet fortsätter att öka starkt. Den avmattning som blivit märkbar i den traditionella handeln har inte påverkat e-handeln. Bedömningen är att e-handeln fortsätter att växa kraftigare än traditionell butikshandel, säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI. 

Om undersökningen
AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) följer tillsammans med Posten AB och Svensk Distanshandel den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Informationen till aktuell e-barometer har samlats in under juli månad 2008 och bygger på ett urval av cirka 1500 företag med försäljning över internet. Vidare har även en konsumentundersökning via internet (Cint) baserad på 1000 stycken respondenter genomförts. Frågor kring e-barometern besvaras av Jonas Arnberg, HUI, 08-762 72 90 och Jessica Lindblom, HUI, 08-762 72 85 eller Posten Medierelationer, 08-23 10 10. 

Hela rapporten kan läsas via nedanstående länk.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-08-25 12:00