Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2007-10-09 12:00

Postens betydelse för landsbygden ökar

​Befolkningen på landsbygden minskar, vilket innebär att samordning och samlokalisering av servicefunktioner är en förutsättning för en fortsatt levande landsbygd. Den ökande distanshandeln skapar nya möjligheter för såväl boende som företagare på landsbygden. För många är lantbrevbäringen en viktig länk till övriga samhället. Det visar en ny rapport om Postens service på landsbygden.

I rapporten Postens service på landsbygden 2007 framgår att fyra av fem landsbygdsbor är nöjda med hur brevbäringen fungerar. Framförallt är de ca 744 000 hushåll och företag som betjänas av lantbrevbäring nöjda. Lantbrevbäraren fungerar som ett rullande postombud som inte bara delar ut post utan också bland annat hanterar brev- och paketärenden.  

-          För många på landsbygden är lantbrevbäraren en uppskattad och nödvändig länk till det övriga samhället. Lantbrevbäringen gör det möjligt att utveckla landsbygden och upprätthålla en god service i delar av Sverige som annars ofta saknar andra delar av den samhälleliga infrastrukturen, säger Andreas Falkenmark, VD Posten Meddelande. 

I Sverige har nästan samtliga (97 procent) hushåll och företag på landsbygden mindre än 500 meter till sin postlåda. Mindre än en procent (ca 6 500 postmottagare) har längre än en kilometer. På den svenska landsbygden finns 756 postserviceställen, vilket är 13 procent fler än det antal postkontor som fanns före det nya servicenätet lanserades år 2002. Ombuden har också betydligt generösare öppettider än de tidigare postkontoren. 

-          Den ökande distanshandeln skapar nya möjligheter för både boende och företagare på landsbygden.  En del av servicebehoven på landsbygden kan lösas genom distanshanden och företag på landsbygden kan enklare marknadsföra och distribuera sina varor till målgrupper som tidigare var svåra att nå. Tillgängligheten till postservice - postombud och lantbrevbäring - är viktig för att främja denna utveckling, säger Andreas Falkenmark. 

Läs mer:
Hela rapporten "Postens service på landsbygden 2007" kan laddas ned via nedanstående länk. 

För ytterligare information:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se 

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2007-10-09 12:00