Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-04-26 12:00

Mycket stark inledning på 2006

Nettoomsättningen uppgick till 6 559 (6 091) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 646 (173) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 541 (177) MSEK
Soliditeten uppgick till 35 (26) procent
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 453 (509) MSEK
Den 14 mars lämnade Posten AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB

Erik Olsson, vd och koncernchef kommenterar delårsrapporten:Den positiva utvecklingen i Posten har fortsatt och förstärkts under första kvartalet. En stark volymutveckling inom hela vårt tjänsteutbud är bakgrunden till de ökade intäkterna. Orderläget har också utvecklats mycket positivt under kvartalet. Sammantaget redovisar vi för koncernen det resultatmässigt bästa första kvartalet på tio år. 

Postens leveranskvalitet avseende övernattbefordrad post är i världstopp. Samtidigt är det dessa volymer som vikit under de senaste åren på grund av substitution till e-tjänster och ökad konkurrens, men tack vare den höga aktiviteten i den svenska ekonomin har dessa volymer ökat med cirka en procent under kvartalet. Vår strategi för att möta de utmaningar som brevet som kommunikationsmedel ständigt utsätts för är att utveckla olika kombinationer av fysiska och elektroniska kommunikationslösningar. Vårt erbjudande till aktieägarna i Strålfors är en del i detta. Under förutsättning att Konkurrensverket godkänner förvärvet kommer vi att skapa en stark affärsstrategisk plattform för informationslogistik i Posten. 

Att våra privatkunder tycker att det är enkelt att hämta paket och utföra posttjänster hos våra ombud är ett prioriterat mål i sig, och en viktig del i att stärka Posten som affärspartner. Med den, under första kvartalet, genomförda omprofileringen av våra 1 600 postombud, 2 200 frimärksombud och 380 företagscentra ökar vi Postens tydlighet. Jag gläds åt det positiva mottagande som omprofileringen har fått både hos privatpersoner och företag.  

Delårsrapporten kan laddas ned från länk längre ned 

Vid frågor kontakta:
Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se 

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

 

 

 

 

 

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2006-04-26 12:00