Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket från 2016 och framåt.

 • Senaste månadens kvalitetssiffror

  Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

  Till senaste siffrorna

 • Leveranskvalitet

  Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).

  Vi presenterar de senaste mätningarna

 • Systematiskt kvalitets- och miljöarbete

  Vi arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  Våra certifieringar