Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket från 2016 och framåt.

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).

Systematiskt kvalitets- och miljöarbete

Vi arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Customer service