Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes). Mätningarna följer EU:s standard CEN 13850 och utförs av en extern och oberoende part – Kantar Sifo.

SWEX och UNEX följer upp hela kedjan från avsändare till mottagare. Mätinstrumentens design gör att vi kan återspegla de reella postströmmarna och brevens olika karaktäristika. Här ingår inlämningssätt, utdelningssätt, betalningssätt, format och vikt m m.

Mätningarnas utfall (som är resultatet av en begränsad testbrevsverksamhet med ca 100 000 brev/år), ger ett statistiskt mått på servicekvaliteten för hela brevverksamheten. Vi har två syften med mätningarna, ett externt och ett internt.

Externt

Få fram oberoende och trovärdiga resultat att kommunicera till ägare, myndigheter och kunder samt för externa jämförelser och mål.

Internt

Få fram operativa resultat för att skapa underlag för analys och förbättringsarbete samt för interna jämförelser och mål.

Den tekniska kvaliteten för våra olika pakettjänster följs upp genom vårt eget spårningssystem Spåra brev, paket och pall. Alla paket registreras vid in- och utlämning, vilket gör att både vi och våra kunder kan söka upp och platsbestämma varje enskilt kolli. Systemet ger också underlag för analys och förbättringsaktiviteter för att nå uppsatta mål.