Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

På denna webbplats används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Andra cookies används för att optimera din användarupplevelse och möjliggöra för oss och våra samarbetspartners att ge dig relevant marknadsföring. Genom att klicka på "jag samtycker" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. I integritetspolicyn kan du även läsa om hur du kan radera eller blockera cookies samt ta tillbaka lämnat samtycke. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Reklamationer och kundsynpunkter 2017

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är också stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Under 2017 levererade PostNord 4,3 miljarder brev och försändelser och 154 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Vi håller en hög leveranskvalitet men ibland blir det fel. När kunder lämnar en reklamation eller en synpunkt bidrar det till att vi kan bli ännu bättre, eftersom det hjälper oss att hitta felkällor. Med reklamation avses en anmärkning på en specifik försändelse eller sändning. Synpunkt är en samlad benämning för förslag på förändring, beröm och klagomål på tjänster och service. Kundservice är PostNords huvudkanal för kundernas reklamationer och synpunkter. PostNord lyssnar, som inleddes under 2016, ger en möjlighet att få en fördjupad bild av hur kunderna upplever vår service.

PostNord Sverige redovisar varje år antalet reklamationer och kundsynpunkter avseende den samhällsomfattande posttjänsten till Post- och Telestyrelsen. Redovisningen sker enligt en europeisk CEN-standard, EN 14012.

Reklamationer som avser brev

Antalet reklamationer av adresserade ökade under 2017 jämfört med 2016. Samtidigt minskade antalet synpunkter, vilket kan indikera att fler kunder börjar med att reklamera istället för att lämna en synpunkt. Även i förhållande till postmängden ökade reklamationerna av brev något.

Reklamationer som avser paket

Redovisningen gäller paket till och från privatpersoner och antalet reklamationer ökade under 2017. Även i förhållande till paketvolymerna ökade reklamationerna något. 

Kundsynpunkter

Under 2017 registrerades drygt 85 000 kundsynpunkter avseende brev- och paketdistribution vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Som en följd av att fler postoperatörer har etablerat sig på marknaden tar PostNord emot ett ökat antal klagomål som visar sig avse andra postoperatörer.

Kundsynpunkterna är en viktig källa till information och driver på vårt förbättringsarbete. Det är bara genom att lyssna till kunderna som vi kan bli bättre.

Statistik

De uppgifter som redovisas i tabellerna avser reklamationer. Med reklamation avses en anmärkning på specifik försändelse eller sändning.

Statistik över reklamationer 2017

Customer service