Kvalitet

Reklamationer och kundsynpunkter

Varje år redovisar PostNord statistik över inkomna reklamationer och kundsynpunkter till tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS. Redovisningen används bland annat i PTS rapport Postmarknaden i Sverige, som utkommer årligen.

Läs PostNords redovisning från de senaste tre åren

Reklamations- och kundsynpunktsstatistik 2020 (pdf)

Reklamations- och kundsynpunktsstatistik 2019 (pdf)

Reklamations- och kundsynpunktsstatistik 2018 (pdf)

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

PostNord lyssnar – vad säger mottagarna?

En del i vår resa att förbättra kundupplevelsen och göra vardagen lite enklare för våra mottagare.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).