Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Reklamationer och kundsynpunkter 2018

PostNord har ansvaret för den samhällsomfattande postservicen i Sverige. Det är ett uppdrag vi är stolta över. För att även i framtiden kunna leverera bra och relevant service måste vi löpande se över hanteringen av brev och paket, från det att de lämnas in till oss, via våra terminaler, till brevbärarkontoren och vidare ut till företag och hushåll.

Förändringarna drivs av att ny teknik och nya vanor har förändrat människors beteende – vi skickar alltmer e-post i stället för vanliga brev och allt fler handlar via nätet. Vanliga brev minskar i antal och e-handlade paket ökar. För att följa med i utvecklingen gör PostNord stora omställningar, både i infrastruktur och i arbetssätt.

Post- och telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndighet för alla Sveriges postoperatörer. I rapporten Svensk postmarknad 2015 konstaterar PTS: ”Hela postbranschen genomgår för närvarande en omvälvande strukturomvandling. Aldrig tidigare har utvecklingen skett så snabbt och så genomgripande. Det är heller inget som talar för att denna utveckling är på väg att mattas av, utan tvärtom är det sannolikt ett normaltillstånd som kommer att vara under lång tid framåt.”

PTS identifierar också ett antal huvudområden som kommer att vara aktuella under de närmaste åren: 

  • Digitalisering och dess konsekvenser för postmarknaden – det fysiska meddelandets roll i en digital framtid.
  • E-handelns utveckling och dess koppling till brev- och pakettjänster.
  • Skillnaden mellan å ena sidan regioner där service och utbud ökar och å andra sidan regioner där det finns stora utmaningar för att tillgodose de behov av postservice som allmänhet och företag har;
  • Reglering och regleringsbehov på en postmarknad i förändring.

För PostNords del innebär detta konkret bland annat att vi förändrar vårt arbetssätt, till exempel genom att sortera mer post maskinellt. Brevbärarna ägnar mer tid åt att dela ut posten och mindre tid åt att sortera. Det kan också handla om att samordna hanteringen av olika typer av försändelser. Genom att hantera till exempel stora brev och paket tillsammans istället för var för sig kan vi utnyttja fordon och rutter effektivare och jobba smartare. Det vinner också miljön på.

Vi ser också hela tiden över vår infrastruktur i hela landet. Vi har byggt nya moderna terminaler för att hantera brev och paket på ett effektivt sätt, och vi flyttar och inrättar nya utgångspunkter för distribution av paket och utdelning av brev.

Som vid alla stora förändringar kan det tyvärr hända att processer och rutiner inte fungerar till hundra procent från dag ett. Verksamheten måste ändå skötas så störningsfritt som möjligt. Ett sätt att kontrollera det är att sätta mått på kvaliteten och följa upp den. På dessa sidor redovisar PostNord löpande sina kvalitetssiffror.

Statistik över reklamationer 2018

Customer service