Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

PostNord i trafiken

Vi får en del frågor om hur PostNords chaufförer agerar i trafiken och var vi parkerar våra fordon.

Nyligen dök frågan upp från en person som noterat att våra lastbilar kör i bussfilen på Liljeholmsbron i Stockholm. Självklart ska vi uppträda korrekt i trafiken. Våra chaufförer ska följa lagar, förordningar och hastighetsbegränsningar i trafiken. Exempelvis får vi inte parkera våra fordon på cykelbanor, oavsett om det är lastbilar, utdelningsfordon, elbilar eller cyklar. Men det finns vissa undantag.

Några exempel på dispenser:

  • PostNord har tillstånd för brevtransporter i kollektivkörfält i Stockholms län, som alltså inkluderar bussfilen på Liljeholmsbron.
  • På många orter i landet, till exempel i Eskilstuna, Älmhult och Kungsbacka har vi tillstånd att köra moped eller eldrivna utdelningsbilar på cykelbanor.
  • I Fjällbacka har vi ett säsongsstyrt tillstånd att köra mot enkelriktat på vissa gator.
  • I Örebro har vi dispens från parkeringsförbud på vissa platser i samband med brevlådetömning och postservice.
  • I Piteå har vi tillstånd att köra bil på gågatan i centrum fram till klockan 10.00.
  • I Örnsköldsvik har vi ett transporttillstånd för enskilda vägar som innebär att vi får köra där med tyngre fordon än vad skylten anger, trots skyltning om maxvikt.

I PostNords uppförandekod, Code of Conduct, som ska följas av alla våra medarbetare, framgår det att medarbetare som kör någon typ av fordon i tjänsten ska följa gällande trafikregler och köra på ett hänsynsfullt sätt så att ingen utsätts för onödiga faror eller risker. Vårt mål är stolta yrkesförare som är goda föredömen i trafiken och kör på ett miljöriktigt sätt.

Customer service