Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Åtgärder

Det senaste året har våra leveranser periodvis inte fungerat tillräckligt bra på en del platser. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att leveranserna av brev och paket ska fungera bättre.

  1. Vi förbättrar den indata vi förser brevsorteringsmaskinerna med, bland annat när det gäller lägenhetsregister från Skatteverket.
  2. När du som kund kontaktar vår kundservice så hanterar de ärendet från början till slut, från att ta emot ditt ärende till att återkoppla till dig. Tidigare lämnades ärendet till aktuellt brevbärarkontor vilket ibland ledde till att återkopplingen till dig kunde ta för lång tid.
  3. Vi lägger mer resurser på att informera allmänheten också när vi gör mindre justeringar i vår service vilka påverkar allmänheten.
  4. För att säkra uppdateringen av våra eftersändningsregister ökar vi uppföljningen av samtliga brevbärarkontor. Uppdatering av eftersändningar ska nu ske varje vardag.
  5. Vi har ändrat rutin för hur kontakt sker med mottagare vid hemleveranser. Chaufförer ska alltid kontakta mottagare via telefon om mottagarens telefonnummer finns på försändelsen. Chaufförer ringer numera inte heller från dolt nummer.

Fortsätt gärna att lämna synpunkter. Tala om vad du tycker om oss och om det är något med vår service du inte är nöjd med.

Om du har frågor eller åsikter om ett enskilt ärende – brev eller paket – så kontakta vår kundservice på 0771-33 33 10 eller via e-post. Vi finns även på Twitter: @PostNordSverige och på Facebook.

Läs mer om hur kvaliteten för brev och paket utvecklas och vad som påverkat vår kvalitet den senaste månaden.

Customer service