Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet maj 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev i jämförelse med föregående månad.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter 1 dag 3 dagar 5 dagar
Maj 2016 93,33% 99,80% 100,00%
April 2016 92,59% 99,91% 100,00%

Kundsynpunkter till PostNord under maj 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 160 013 000 försändelser under maj.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Maj 2016 1878 189 1983 906 4956 0,03
April 2016 1930 204 2035 962 5131 0,03

Månadens kvalitetskommentar

”Kvaliteten i maj ligger på en stabil nivå totalt och förbättras något jämfört med april. På några platser, till exempel Helsingborg, har flytt till nya lokaler tidigare gett lite sämre utfall lokalt. Vid månadens slut var problemen utredda och avslutade.

I det ständigt pågående förbättringsarbetet har vi justerat logiken som brevsorteringsmaskinerna arbetar efter. Det ska ge en ännu mer träffsäker sortering med färre felsorteringar. När mängden fysiska brev minskar blir en effektiv hantering än viktigare för att inte kostnaden för varje brev ska stiga.

Även antalet inkomna synpunkter minskar något, från 5 131 till 4 956. Det är en utveckling i rätt riktning. På många håll i landet finns det fler aktörer än PosNord som delar ut post. För en mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som har delat ut en försändelse, och en del synpunkter visar sig därför vid en kontroll höra till någon av de andra aktörerna.

Vi tar de synpunkter som gäller vår utdelning på stort allvar. Det hjälper oss att få syn på områden om inte fungerar som de ska och att åtgärda det.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige