Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet maj 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev i jämförelse med föregående månad.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter1 dag3 dagar5 dagar
Maj 201693,33%99,80%100,00%
April 201692,59%99,91%100,00%

Kundsynpunkter till PostNord under maj 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 160 013 000 försändelser under maj.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

 FelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotaltPromille av totalt skickat
Maj 20161878189198390649560,03
April 20161930204203596251310,03

Månadens kvalitetskommentar

”Kvaliteten i maj ligger på en stabil nivå totalt och förbättras något jämfört med april. På några platser, till exempel Helsingborg, har flytt till nya lokaler tidigare gett lite sämre utfall lokalt. Vid månadens slut var problemen utredda och avslutade.

I det ständigt pågående förbättringsarbetet har vi justerat logiken som brevsorteringsmaskinerna arbetar efter. Det ska ge en ännu mer träffsäker sortering med färre felsorteringar. När mängden fysiska brev minskar blir en effektiv hantering än viktigare för att inte kostnaden för varje brev ska stiga.

Även antalet inkomna synpunkter minskar något, från 5 131 till 4 956. Det är en utveckling i rätt riktning. På många håll i landet finns det fler aktörer än PosNord som delar ut post. För en mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som har delat ut en försändelse, och en del synpunkter visar sig därför vid en kontroll höra till någon av de andra aktörerna.

Vi tar de synpunkter som gäller vår utdelning på stort allvar. Det hjälper oss att få syn på områden om inte fungerar som de ska och att åtgärda det.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige

Postoperatörer

Se vilka operatörer som bedriver postverksamhet i ditt område.

Lista över postoperatörer

Blogg

Så här tänker vi om morgondagens postreglering.

Till bloggen

Årsrapport reklamationer

Med reklamation avses en anmärkning på specifik försändelse eller sändning.

Till rapporten
Customer service