Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet april 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev. April 2016 var den första månaden som vi redovisade kvaliteten på detta sätt, därför finns inga jämförelsesiffror denna månad.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter 1 dag 3 dagar 5 dagar
April 2016 92,59% 99,91% 100,00%

Kundsynpunkter till PostNord under april 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 172 201 000 försändelser under april.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totallt Promille av totalt skickat
April 2016 1930 204 2035 962 5131 0,03

Månadens kvalitetskommentar

”Kvaliteten i april har stabiliserat sig i förhållande till första kvartalet 2016. Trots några tekniska problem på flyg och tåg är kvaliteten högre än föregående månad. Ett oväntat och kraftigt snöfall, som ledde till trafiksvårigheter i stora delar av Norr- och Västerbotten, ledde till att en del mottagare i inlandet fick vänta en dag extra på sin post, men det mesta kom ut i tid efter hårt arbete från brevbärare och chaufförer.

På flera platser i landet har nya aktörer börjat dela ut post, till exempel i Blekinge. Samtidigt ökar synpunkterna till PostNord något. För en mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som har delat ut en försändelse, och en del synpunkter visar sig därför vid en kontroll höra till någon av de andra aktörerna. PostNord tar givetvis de synpunkter som hör till oss på största allvar.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige