Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet september 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Stabil paketkvalitet resultat av långsiktigt arbete.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i septembernedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
September 2019 97, 13 %
September 2018 99,39 %

Kundsynpunkter till PostNord under september 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 121 295 000 försändelser under september. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 18 minuter och 26 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
December 2019 1 428 117 106 2 287 3 938
0,03
PostNord 753 72 69 1 463 2 357  
Annan postoperatör 4 2 0 4 10  
Oklart 671 43 37 820 1 571  
December 2018 1 310 105 114 1 747 3 273 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
September 2019 97,54 %
September 2018 95,97 %

Paketkvaliteten stabiliseras ytterligare, både jämfört med förra månaden och med samma månad förra året. Det är glädjande att se att vårt långsiktiga arbete för att höja kvaliteten ger resultat, även om vi inte riktigt är uppe i våra målnivåer än.

Månadens kvalitetskommentar

En investering vi gjort för att förbättra kvaliteten är en ny sorteringsmaskin på Arlanda, som jag nämnde förra månaden. Den är nu under inkörning, och när den kommer i full drift kommer den att göra hanteringen av importbrev snabbare och bättre. Sedan PostNord för ungefär arton månader sedan fick i uppdrag att se till att momsen betalas från första kronan på försändelser från länder utanför EU har delar av hanteringen varit manuell. Att få en modern maskin som kan avlasta den processen är mycket bra.

Brevkvaliteten har sjunkit jämfört med samma månade förra året, men ligger ändå väl över lagens krav på att 95 procent av posten ska komma fram inom två dygn. När man jämför med förra året är det viktigt att komma ihåg att mer post då transporterades på flyg, medan vi nu har valt andra typer av transporter som är mer hållbara både för miljö och ekonomi.

Givetvis jobbar vi löpande även med att höja brevkvaliteten, till exempel genomför vi en kvalitetssäkring av vårt viktigaste datasystem. Det är hjärtat i vår verksamhet, och ”pratar” med många andra system. Rätt masterdata kan förbättra till exempel utdelning, eftersändning och maskinsortering.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).