Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet september 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

September 2018

”Vi är stolta över vår del i det demokratiska arbetet . Alla har arbetat hårt för att leverera på vårt uppdrag i samband med valet, och jag är stolt över hur väl det har fungerat. ”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i september nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

September 2018

99,39 %
Augusti 2018 98,81 %

Kundsynpunkter till PostNord under september 2018

Totalt skickades 125 115 000 
försändelser under september.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 125 115 000 försändelser under september. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minuter och 44 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

September totalt
1 310
105 114
1 747
3 273
0,03
PostNord 647 51 56

1 145

1 900
 
Annan postoperatör 3 0 0

2

5  
Oklart 633 54 58

626

1 371  
Augusti totalt 1 255
95 158

1 868

3 376
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

September 2018

95,97 %

Augusti 2018

95,12 %

Månadens kvalitetskommentar

September började som augusti slutade, med fullt fokus på valet. På uppdrag av Valmyndigheten har vi bland annat delat ut röstkort till halva Sveriges befolkning, tagit emot förtidsröster via lantbrevbärarna och sorterat och transporterat externa förtidsröster till kommunerna. För kommunerna har vi bland annat kört ut valmaterial och sorterat förtidsröster. Många partier har också använt våra tjänster för att nå ut med sin information. Vi är stolta över vår del i den demokratiska processen.

Både PostNord och våra uppdragsgivare är mycket nöjda med hur vi har utfört vårt uppdrag. Tyvärr får det som fungerar bra sällan uppmärksamhet, utan enstaka undantag får sätta bilden. En aviserad försening blir ”tappat bort” i en rubrik och vips uppstår en sanning. Det är tråkigt för alla som har arbetat dygnet runt för att hantera ett stort och viktig uppdrag.

Brevkvaliteten håller en stabil och hög nivå. Sedan årsskiftet har vi en postreglering som bland annat säger att vi ska leverera 95 procent av posten inom två dagar. Det ger oss möjlighet att minska andelen brev som går med flyg, och istället använda fler marktransporter och därmed minska vår påverkan på miljön. Flytten av post från flyget har skett successivt under året och kommer att vara fullt genomförd under oktober.

Leveranskvaliteten för paket ligger också stabilt och stiger en aning jämfört med första halvåret. Det är ännu några steg kvar till en nivå där vi kan känna oss nöjda, och det är ett långsiktigt arbete som pågår varje dag. I mitten av oktober öppnar vi en efterlängtad paketterminal i Växjö som kommer att öka vår kapacitet. Antalet paket ökar hela tiden och det kommer att krävas nytänkande och snabba ageranden av oss och andra leverantörer för att ta hand om alla försändelser. Det är bara fyra år sedan 450 000 paket var all time high ett enskilt dygn – idag hanterar vi samma mängd en vanlig dag.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige