Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet september 2017

Här kan du se månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet. Senaste siffrorna är för september månad 2017.

"Kvaliteten går upp och antalet kundsynpunkter går ner"

Brevkvaliteten förbättrades under september jämfört med förra månaden. Det är glädjande, men än når vi inte upp till vår ambitionsnivå. Läs mer om det som hänt under september månad längre ner på sidan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

September 2017

92,11 % ​99,78 %
September 2016 ​91,35 % ​99,75 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

September 2017

​96,35 %

September 2016 ​96,78 %

Kundsynpunkter till PostNord under september 2017

Totalt skickades 152 424 000 
försändelser under augusti.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 152 424 000 försändelser under september. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter och 11 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

September totalt
1 642
256 163
2 959
5 020
0,03
PostNord 899 148 82

1 837

2 956
 
Annan postoperatör 21 5 2

32

60  
Oklart 732 103 79

1 090

2 004  
Augusti totalt 1 734
294 180

4 067

6 275
0,04

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Månadens kvalitetskommentar

Kvaliteten för brevleveranserna steg under september, både jämfört med föregående månad och med samma månad förra året. Vi når inte riktigt upp till vår ambitionsnivå, och just den här månaden beror många av förseningarna på tågförseningar. Banarbeten, växelfel och påkörningsolyckor har minskat punktligheten under september.

Under september hade vi ännu vakanser på en del platser i landet. Under oktober kommer nya medarbetare in för att träna upp sig till duktiga chaufförer och brevbärare.

Kundsynpunkter viktiga

Antal synpunkter till kundservice minskade också under månaden, även det både jämfört med förra månaden och med samma månad ifjol. Ett problem med aviseringar om försändelser väckte många frågor som ledde till stundtals långa svarstider. Den genomsnittliga svarstiden för privatpersoner blev ändå lägre än förra månaden, och vi fortsätter att jobba för att minska dem ännu mer.

Alla kundsynpunkter följs upp varje vecka, och de som kommer in via kundservice skickas vidare till berörda enheter inom PostNord, till exempel lokala brevbärarkontor och paketterminaler. Brev- och pakethantering är en processindustri, vilket tyvärr gör att det ibland kan ta ett tag från det att vi har identifierat ett fel till dess att det är åtgärdat i alla steg.

Att få in synpunkter från våra kunder är en mycket viktig del av vårt kvalitetsarbete, och det finns fler kanaler än den traditionella kundservicen. Ett sådant sätt är via PostNords app, där mottagare kan betygssätta leveranser hem och till ombud. Det är roligt att se att så många som använder sig av appen är nöjda med sina leveranser. Det sporrar oss att bli ännu bättre.

Kvalitetsarbetet går vidare

Att hålla en hög och jämn kvalitet är ett arbete som aldrig tar slut och aldrig tar paus. Vi fortsätter att jobba med våra processer och rutiner för att finslipa dem allt eftersom förutsättningarna för vår verksamhet förändras. Vi fortsätter också att rekrytera medarbetare inom brevbäring, distribution och terminal för att säkra upp att vi har rätt bemanning vid rätt tidpunkt. Och vi börjar leverera paket hem till mottagare på kvällstid, i ett första steg i storstäderna och därefter successivt i hela landet.

En ny postlag i sikte

I mitten av oktober presenterade regeringen ett förslag till ny postlag, som väntas träda i kraft 1 januari 2018. Vi i PostNord välkomnar förslaget och har länge påtalat behovet av en uppdaterad lagstiftning. Nu arbetar vi med att utvärdera förslaget och se över vilka anpassningar vi behöver göra i vårt fortsatta arbete.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige

 Här kan du se månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet. Senaste siffrorna är för juli månad 2017.