Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet september 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

September 2016

​91,35 % ​99,75 %
Augusti 2016 ​91,94 % ​99,68 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

September 2016

​95,49 %
Augusti 2016 ​96,18 %

Kundsynpunkter till PostNord under september 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 173 554 000 försändelser under september. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 40 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

 2016 Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Sep ​2 260 256 2 465 1 425 6 406 0,04
Aug​ 2 156 304 3 689

1 350

7 499 0,05

Månadens kvalitetskommentar

”Under september har olika medier, regionalt och på riksplanet, uppmärksammat PostNords kvalitet. Många kunder är arga och besvikna på att vi inte lever upp till de förväntningar som finns på oss, och vi är ledsna att vi inte har levererat som vi ska. PostNord är inne i ett jättestort omställningsarbete, kanske det största någonsin. Under 2015 gjorde vi många förändringar samtidigt, och så här i efterhand kan vi konstatera att vi gick för fort fram. Det här har spillt över även på 2016, och även om vi ser en stabilisering så är vi långt ifrån där vi vill vara än.

Vi gör en rad konkreta åtgärder för att ta igen det kvalitetstapp vi har haft. Bland annat trimmar vi våra sorteringsmaskiner och förser dem med bättre indata för att underlätta för brevbärarna när de delar ut posten. Vi låter också kundservice ta hand om en större del av kommunikationen med våra kunder, så att brevbärarna och chaufförerna kan koncentrera sig på leveranser. Och vi ska bli bättre på att informera om förändringar som görs, så att mottagarna vet vad de kan förvänta sig.

Ser man till september som en enskild månad kan vi konstatera att antalet kundsynpunkter minskar, både jämfört med samma månad förra året och med föregående månad, vilket givetvis är glädjande. Kvaliteten för september förbättras jämfört med september 2015, men sjunker marginellt jämfört med augusti. En del av det förklaras av en dålig månad för våra transporter, där dimma och trasiga banljus har gjort att flygplan har blivit omdirigerade, och spårarbeten och olyckor har påverkat tågtrafiken.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige