Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet oktober 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Stabil paketkvalitet bådar gott inför högsäsongen.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i oktober nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Oktober 2019 97,94 %
Oktober 2018 98,94 %

Kundsynpunkter till PostNord under oktober 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 131 773 000 försändelser under oktober. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 2 minuter och 12 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Oktober 2019 1 798 103 119 2 461 4 481
0,03
PostNord 1 025 66 85 1 680 2 856  
Annan postoperatör 1 0 0 3 4  
Oklart 772 37 34 778 1 621  
Oktober 2018 1 836 117 67 2 043
4 063 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Oktober 2019 98,17 %
Oktober 2018 95,65 %

Månadens kvalitetskommentar

Paketkvaliteten är fortsatt stabil, och förbättras avsevärt jämfört med motsvarande månad förra året. Det känns särskilt bra eftersom vi nu närmar oss den mest hektiska perioden – och den roligaste! – på hela året.

Sedan ett antal år markerar Black Friday, som i år infaller den 29 november, början på julhandeln. Den försiggår allt mer på nätet, och i år planerar 50 procent av de svenskar som tänker handla julklappar online att också spendera mer än halva sin julklappsbudget på nätet. Det innebär paket för drygt åtta miljarder som ska transporteras från säljare till köpare. PostNord är en av de stora aktörerna, och det kommer som vanligt att märkas i vårt distributionsnät. Vi förstärker på många sätt för att hantera volymökningen, bland annat tar vi in nästan 3 000 extra medarbetare, sätter in extra transporter och öppnar vissa paketterminaler för söndagssortering.

Brevkvaliteten förbättras jämfört med förra månaden och överträffar med marginal lagkravet. Men det kan alltid bli bättre, och varje dag är en ny dag när det gäller kvalitetsarbetet.

Väntetiderna hos kundservice är i oktober i stort sett tillbaka på normala nivåer efter ett par månader med lite längre väntetider. Många nya medarbetare är på plats och börjar vara varma i kläderna, och fler är på väg in för att säkra snabba och bra svar till kunderna under högsäsongen. Då utökar vi också öppettiderna. Från Black Friday, till 21 december kan du ringa mellan klockan 8 och 19 på vardagar och mellan klockan 9 och 15 på lördagar. Mejlhanteringen är öppen på vardagar mellan klockan 6 och 22.30.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).