Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet oktober 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Oktober 2018

”Stabil brevkvalitet och kortare svarstider hos kundservice under oktober.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i oktober nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Oktober 2018

98,94 %
September 2018 99,39 %

Kundsynpunkter till PostNord under oktober 2018

Totalt skickades 142 202 000 
försändelser under oktober.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 142 202 000 försändelser under oktober. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minuter och 16 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Oktober totalt
1 836
117 67
2 043
4 063
0,03
PostNord 1 008 76 46

1 352

2 482
 
Annan postoperatör 3 2 0

4

9  
Oklart 825 39 21

687

1 572  
September totalt 1 310
105 114

1 747

3 273
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

Oktober 2018

95,65 %

September 2018

95,97 %

Månadens kvalitetskommentar

Under oktober genomfördes de sista förändringarna i hur posten transporteras. Mängden post som går på landtransport har ökat, och andelen flygtransporter har minskat. Det är en vinst både för miljön och ekonomin, och det påverkar inte brevkvaliteten. Under oktober kom nästan 99 procent av breven fram inom de två dagar vi har på oss. 

Paketkvaliteten är i stort oförändrad sedan förra månaden, trots en del teknikkrångel på två av de största terminalerna. 

Antalet kundsynpunkter går upp något jämfört med september, men ligger på samma nivå i promille av antalet skickade försändelser. Det långsiktiga arbetet med att korta svarstiderna på kundservice leder till att de minskar även denna månad. 

Nu närmar vi oss årets mest hektiska – och roliga! – postperiod. Julhandeln startar numera med Black Friday som i år infaller den 23 november, en readag som ibland sträcker sig över hela veckan. I fjol handlade svenskarna för fem miljarder bara under Black Friday. Det resulterar förstås i mängder av paket som ska transporteras från e-handelsföretag till mottagarna. Förra året hanterade PostNord 719 000 paket under helgen efter Black Friday, en mängd som vida översteg både våra och e-handlarnas prognoser.

I år tar vi emot högsäsongen med hjälp av omkring 3 000 extra medarbetare som sorterar och transporterar julkort och paket. Vi håller extra öppet på paketutlämningar och kundservice, och vi kör ut paket till ombud och butiker vid fler tillfällen än vanligt. I mitten av oktober öppnade den nya paketterminalen i Växjö, ett välkommet tillskott som tillsammans med terminalen i Örebro ökar kapaciteten under högsäsongen. Det är några saker PostNord gör för att alla julklappar och julkort ska komma fram på rätt sätt.

För dig som ska skicka klappar och kort finns det några saker att tänka på. De viktigaste punkterna är:

  • Var ute i god tid.
  • Paketera dina julklappar väl.
  • Skriv adress och avsändare tydligt.
  • Hämta dina paket hos ombuden så snart du kan.

Väl mött ute i julhandeln!

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige