Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet oktober 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Oktober 2016

​93,60 % ​99,85 %
September 2016 ​91,35 % ​99,75 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

Oktober 2016

​95,55 %
September 2016 ​96,41 %

Kundsynpunkter till PostNord under oktober 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 159 748 000 försändelser under oktober. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 2 minut och 11 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

 2016 Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Okt ​2 033 266 2 491 1 381 6 171 0,04
Sep 2 260 256 2 465

1 425

6 406 0,04

Månadens kvalitetskommentar

”I oktober fortsatte arbetet med att trimma in våra processer och stabilisera kvaliteten. Kvalitetsarbete är ett långsiktigt arbete, men det är glädjande att se att till exempel ansträngningarna för att förbättra indatan i våra system är en riktig prioritering. En annan sådan är de uppdaterade rutinerna för att hantera eftersändningar, som lett till en bättre kvalitet för just den processen.

När det gäller kvaliteten för brev ser vi att vi är på rätt väg, då siffrorna förbättrades jämfört med förra månaden. En del av det påverkas också av att våra transporter under månaden har fungerat väl och inte drabbats av större väderstörningar eller andra störningar.

I mitten av oktober gjorde vi förändringar i hur kundtjänst arbetar, för att snabba upp tiderna för återkoppling till dig som har synpunkter. Förändringen har fått ett positivt mottagande, och de nya rutinerna frigör också lite tid ute på brevbärarkontoren som kan användas till annat arbete.

Nu närmar sig julhandeln, och vi har sett tidigare år att paketvolymerna börjar peka uppåt redan under november. Många privatpersoner handlar sina julklappar på nätet allt tidigare, och flertalet butiker börjar fylla upp sina hyllor inför årets julshopping tidigt. PostNord stärker upp inför julen bland annat genom fler servicepunkter och bättre volymprognoser för ombudens planering.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige