Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet november 2017

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

November 2017

"Rekordmånga paket påverkar kvaliteten"

Årets Black Friday slog alla rekord, oh både e-handlare och distibutörer fick bråda dagar. Läs mer om vad som hände under november nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

November 2017

91,04 % ​99,81 %
November 2016 ​90,66 % ​99,72 %

Kundsynpunkter till PostNord under november 2017

Totalt skickades 156 875 000 
försändelser under november.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 156 875 000 försändelser under november. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 51 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

November totalt
2 058
159 166
2 990
5 373
0,03
PostNord 1 064 65 56

1 942

3 127
 
Annan postoperatör 31 4 9

60

104  
Oklart 963 90 101

988

2 142  
Oktober totalt 2 167
267 145

3 360

6 039
0,04

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

November 2017

88,34 %

November 2016 ​92,67 %

Månadens kvalitetskommentar

Brevkvaliteten sjönk jämfört med föregående månad, men är i nivå med en normal november, med undantag för ifjol då ett snöoväder skapade stora problem i hela mellersta Sverige under flera dagar. I Göteborg hölls ett EU-toppmöte i mitten av månaden. Det ledde till omfattande avspärrningar och stora störningar i trafiken, något som påverkat vår brevkvalitet. Störningar i tågtrafiken är tyvärr väldigt vanliga, och november var inget undantag.

På paketsidan finns ett tydligt före och efter Black Friday, som inföll 24 november. Under de första tre veckorna ligger kvaliteten på en bättre nivå än i november förra året medan den sista veckan sjunker långt under normal nivå. Det är ett resultat av den explosionsartade utvecklingen för e-handeln under Black Friday och den påföljande anstormningen av paket hos oss och andra paketleverantörer. Även brevbärarna fick mer att göra då många av de mindre paketen delas ut direkt i postlådan hos mottagaren.

Det är givetvis roligt att ha mycket att göra. Det ingen kunde förutspå var att det skulle bli så mycket att göra. PostNord gjorde prognoser inför helgen som bland annat byggde på de prognoser vi fick in från våra kunder e-handlarna om hur mycket de beräknade sälja för. Vi tyckte vi tog i när vi räknade med 30 procent högre volym än i fjol, och rustade därefter. I efterhand vet vi att ökningen blev omkring 50 procent, med vissa förseningar som följd. 

När det här skrivs är vi mitt inne i den intensivaste perioden på hela året, för oss som distributör och för både fysisk och digital handel. December är en rolig månad också, och alla medarbetare ger det lilla extra för att alla brev och paket ska nå sina mottagare i tid till jul. 

Vi vill passa på att önska alla PostNords kunder och medarbetare en god jul och ett gott nytt år.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige