Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet november 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

November 2016

​90,66 % ​99,72 %
Oktober 2016 ​93,60 % ​99,85 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

November 2016

​92,43 %
Oktober 2016 ​95,55 %

Kundsynpunkter till PostNord under november 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 171 583 000 försändelser under november. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minut och 27 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Nov totalt
1 894 355 2 200 1 608 6 037 0,04
PostNord 76 24 96

182

378  
Annan postoperatör 22 7 30

11

70  
Oklart 1 796 304 2 074

1 415

5 589  
Okt totalt 2 033 266 2 491

1 381

6 171 0,04

Månadens kvalitetskommentar

”November bjöd på vädermässiga utmaningar i stora delar av Sverige. Ett snöväder över Stockholm med omnejd påverkade brev- och paketdistributionen i stora delar av landet. Mycket post passerar till exempel terminalerna i Stockholmsområdet, och när transporter till och från dessa inte kunde komma fram blev det förseningar på fler håll än just där snön föll. 

I Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Ångermanland var det ett par dagar rejält halt, och transporter blev stående vilket också ledde till förseningar. I södra delen av Sverige hade flera kontor istället bekymmer med många akuta sjukdomsfall när en elak vinterkräksjuka drog fram. 

Det här sammantaget avspeglar sig i kvalitetssiffrorna för månaden, som ligger på en nivå under de senaste månadernas upphämtning, men i nivå med november 2015.

Från och med november redovisar vi kundsynpunkterna ovan på ett delvis nytt sätt. De delas upp utifrån om mottagaren känner till vem som har levererat försändelsen eller inte. När en synpunkt sedan behandlas av kundservice undersöks förstås vilken operatör som har ansvaret, för att kunna rätta till eventuella problem på rätt ställe.
 
Nu är vi mitt i december, den mest hektiska månaden på PostNord-året och också den roligaste. Vi stärker upp på flera sätt inför julen med allt från nästan tretusen extra personal till nya postombud och alla medarbetare jobbar extra hårt för att leverera julkort och julklappar i tid till förväntansfulla mottagare.

God jul och gott nytt år!”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige