Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet mars 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

"Stabil kvalitet trots samhällsstörningar"

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i mars nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Mars 2020 98,14 %
Mars 2019 98,54 %

Kundsynpunkter till PostNord under mars 2020

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 115 769 000 försändelser under mars. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 44 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Mars 2020 1 312 47 129 1 618 3 169 0,03
PostNord 760 34 97 1 159 2 050  
Annan postoperatör 1 0 0 0 1  
Oklart 551 13 32 522 1 118  
Mars 2019 1 915 122 142 2 136 4 315 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Mars 2020 97,01 %
Mars 2019 96,87 %

Månadens kvalitetskommentar

Mars 2020 kommer att bli ihågkommen som den månad då coronaviruset på allvar började påverka alla delar av samhället i Sverige. PostNord är en del av samhället och givetvis påverkas vår verksamhet också, främst genom våra medarbetare självklart följer rekommendationerna att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom eller med snuviga barn. 

Samtidigt har vi ett samhällsviktigt arbete att göra; post och paket ska levereras oavsett vilken kris landet går igenom. Med många medarbetare borta blir det mer jobb för dem som är kvar, och ibland svårt att hinna med. PostNord har på olika sätt jobbat för att bemanna verksamheten så den blir hållbar, genom att till exempel kontaktat tidigare anställda och ta in fler extra medarbetare.

Jag är väldigt stolt över att vi under de förutsättningarna levererar både brev och paket med en mycket stabil kvalitet. Paketkvaliteten är till och med lite bättre än motsvarande månad förra året. Det här beror förstås på hårt arbete i alla led, och jag vill passa på och rikta ett tack till alla som varje dag gör sitt yttersta för att brev och paket ska komma fram som de ska trots den ansträngda situationen.  

Även medarbetarna på kundservice gör ett strålande jobb med att hålla svarstiderna nere trots att även de dras med höga sjukskrivningstal. 

Det är svårt att förutspå hur länge den här situationen varar, om den blir värre innan den blir bättre och vad som händer sedan. Inte ens experterna har svar på sådana frågor. Det vi kan vara säkra på är att PostNord kommer att fortsätta leverera. Jag hoppas att både mottagare och avsändare kan ha lite mer tålamod än vanligt om någon enstaka försändelse tar längre tid än den brukar på grund av omständigheter PostNord inte kan påverka. Var säkra på att vi hela tiden gör vårt bästa.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).