Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet mars 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Hög och jämn kvalitet ständigt i fokus.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i mars nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Mars 2019 98,54 %
Mars 2018 99,03 %

Kundsynpunkter till PostNord under mars 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 129 148 000 försändelser under mars. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 2 minuter och 39 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Mars 2019 1 915 122 142 2 136 4 315
0,03
PostNord 1 025 75 59 1 309 2 469  
Annan postoperatör 4 0 1 4 9  
Oklart 886 47 82 823 1 838  
Mars 2018 1 766 205 172 2 807 4 950 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Mars 2019 96,87 %
Mars 2018 94,70 %

Månadens kvalitetskommentar

Kvaliteten på brevleveranserna går ner jämfört med samma månad i fjol, men ligger fortfarande väl över de krav vi har på oss. En del av förändringen beror på att vi vid mätningen i februari 2018 ännu hade kvar en produktionsapparat för att möta kravet på övernattbefordran, som ändrades vid förra årsskiftet.

Kvaliteten på paketleveranserna är bättre än motsvarande månad förra året, men backar något jämfört med februari. Bidragande orsaker till det har varit transportproblem och hög sjukfrånvaro på enstaka terminaler.

Att hålla en hög, jämn och förutsägbar kvalitet både inom brev- och paketverksamheten är förstås av högsta prioritet. Brevkvaliteten har det senaste året varit både hög och stabil. Paketkvaliteten förbättras sett över samma tid, men vi är förstås aldrig bättre än vår senaste leverans sett ur mottagarens ögon.

Kvalitetsarbetet är förstås något som pågår hela tiden, och nya initiativ kommer löpande. Förutom att hela tiden finslipa teknik och it har vi det senaste halvåret påbörjat fler utvecklingsmöjligheter för chaufförerna. Förutom den vanliga introduktionen är det nu möjligt för nya chaufförer att få en coach med sig i bilen, en mer erfaren medarbetare som kan dela med sig av kunskap på ett mer direkt och handfast sätt och på så sätt minska risken för misstag.

Alla som jobbar i PostNord ska ha de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. En sådan förutsättning är att kunna följa sitt eget arbete och hur det uppfattas. Sedan en tid har vi börjat rulla ut nya uppföljningsverktyg där det blir möjligt för en arbetsgrupp att varje dag se exakt hur gårdagens arbete utföll. Vad gick bra och vad kan man göra bättre idag? Vad tyckte de som fick sina paket? I PostNords app kan mottagarna tycka till direkt efter leveransen, och chauffören kan få direkt återkoppling. När det blir tydligt att det egna arbetet spelar roll ökar känslan av ansvar och viljan att alltid göra det lilla extra.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).