Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet mars 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Mars 2018

”Många frågor om moms och avgift på så kallade kinaförsändelser”

Läs verksamhetschefernas kommentar till kvaliteten i mars nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Mars 2018

99,03 %
Februari 2018 98,96 %

Kundsynpunkter till PostNord under mars 2018

Totalt skickades 143 315 000 
försändelser under mars.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 143 315 000 försändelser under mars. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 5 minut och 4 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Mars totalt
1 766
205 172
2 807
4 950
0,03
PostNord 947 11 87

2 002

3 147  
Annan postoperatör 18 5 10

53

86  
Oklart 801 89 75

752

1 717  
Februari totalt 2 080 179 173

2 645

5 077
0,04

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

Februari 2018

95,28 %

Jämförelse saknas ​ 

Månadens kvalitetskommentar

Den 1 mars började PostNord hantera momsinbetalningar på försändelser från land utanför EU, från första kronan enligt det åliggande vi fått. På bara några veckor sjösatte vi en process för att hantera hundratusentals paket i veckan på ett helt nytt sätt. Hanteringen är i stora delar manuell, och vi har tagit in flera hundra nya medarbetare för att lösa uppgiften. För att i någon mån täcka de kostnader som uppstår i en sådan här hantering tar PostNord också ut en avgift av mottagande kund.

Det nya arbetssättet har varit omstritt. Många mottagare har varit arga och besvikna för att deras inköp från till exempel Kina plötsligt blivit mycket dyrare än man räknat med. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är ett påfund av PostNord; vi gör det för att följa de lagar och regler som gäller i Sverige.

Tyvärr ligger det i sakens natur att en manuell hantering blir långsammare än en maskinell. Många mottagare har fått vänta för länge på sina försändelser, samtidigt som inbetalningen av moms och avgift i sig väckt många frågor. Det har lett till att många har kontaktat vår kundservice för att få svar, vilket i sin tur dessvärre har skapat köer både på telefon och över sociala medier.

Vi är självklart inte nöjda med att våra kunder först måste vänta på sina försändelser och dessutom måste vänta på svar från oss. Vi har satt in extra bemanning för att besvara frågor över sociala medier, på chatten för momsfrågor och inom kort kommer även personalen som svarar på mejl och telefon att förstärkas. Samtidigt jobbar vi för att finslipa den fysiska hanteringen av försändelser från tredje land, så att ledtiderna ska bli så korta som det bara är möjligt.

Kvaliteten för paketleveranserna sjönk lite under mars jämfört med februari. En del av det beror på försenade transporter, och även under mars såg vi vinterväder och därmed trafiksvårigheter på många ställen i landet. I mars började vi även använda vår nya paketterminal i Örebro, om än inte i full skala. En helt ny terminal med helt nya maskiner behöver förstås en viss startsträcka innan den fungerar optimalt, och dessvärre påverkade inkörningsproblemen paketleveranserna.

När Örebroterminalen har kommit igång fullt ut, kommer den tillsammans med anläggningen i Växjö som startar upp senare under året att öka PostNords kapacitet för pakethantering. De båda terminalerna blir ett välkommet tillskott; som det ser ut nu kommer antalet paket att öka snabbare än våra mest optimistiska prognoser. Det är en spännande utmaning PostNord och andra paketleverantörer står inför.

Med början nu i april minskar vi successivt andelen post som transporteras med flyg för att istället använda miljövänligare transportsätt. Det kommer att innebära att vi på längre sträckor utnyttjar möjligheten som den nya postförordningen ger att brevförsändelser får ta upp till två dagar på sig mellan avsändare och mottagare. För brev som färdas kortare sträckor inom regioner kommer det inte att märkas någon skillnad.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige