Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet mars 2017

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Mars 2017

​93,87 % ​99,8 %
Mars 2016 ​90,2 % ​99,6 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

Mars 2017

​96,82 %

Mars 2016 ​98,09 %

Kundsynpunkter till PostNord under mars 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 172 843 000  försändelser under mars. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 57 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Mars totalt
1 845
189 1 726
1 251
5 011
0,03
PostNord 124 13 163

228

528  
Annan postoperatör 47 17 79

43

186  
Oklart 1 674 159 1 484

980

4 297  
Februari totalt 1 688
299 1 581

1 192

4 670
0,03

Månadens kvalitetskommentar

”I mars var läget för brevdistributionen stabilt, och kvalitetssiffrorna därmed också stabilt på väg åt rätt håll med en rejäl ökning jämfört med mars månad 2016. Detta trots att influensan härjat på många arbetsplatser. En stor eloge till alla medarbetare som gjort allt för att alla försändelser ska komma fram i tid.

Även antalet klagomål fortsätter åt rätt håll. Även om de är något fler under mars än föregående månad så är de betydligt färre än i mars ifjol.  Man kan också notera att antalet befordrade försändelser var fler under mars än under februari, så andelen klagomål ligger på samma nivå.

På paketsidan orsakade it-störningar förseningar över hela landet och en osäkerhet i paketinformationen på postnord.se.  En stabil och säker it-drift är en av PostNords koncernprioriteringar och något vi ständigt arbetar för att säkra och förbättra.

Höga paketvolymer var en utmaning på vissa terminaler, och antalet paket väntas fortsätta öka. För att möta tillväxten i pakethanteringen investerar PostNord i nya terminaler i Örebro, Norrköping, Växjö och Stockholm. I Växjö till exempel bygger MTA Bygg och Anläggning en terminal som ska kunna sortera 10 500 paket i timmen.  Infrastrukturen är ryggraden i verksamheten och en vital del av att bygga framtidens PostNord.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige