Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet maj 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Maj 2019

”Paketmängderna fortsätter att öka.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i maj nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Maj 2019

97,95 %
Maj 201899,13 %

Kundsynpunkter till PostNord under maj 2019

Totalt skickades 125 715 000
försändelser under maj.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 125 715 000 försändelser under maj.  Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 9 minuter och 54 sekunder.

BrevförsändelserFelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Maj 2019
1 392
91116
1 909
3 508
0,03
PostNord7264567

1 183

2 021
 
Annan postoperatör20124 
Oklart6644649

724

1 483 
Maj 20181 19197197

2 050

3 535
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

Maj 2019

94,93 %

Maj 2018

92,62 %

Månadens kvalitetskommentar

Svenskarna fortsätter att e-handla, och på PostNords terminaler kan man följa årstidernas växlingar. På våren och hösten kommer nya däck till bilen, mot försommaren cyklar och studsmattor och senare, inför semestrarna, trädgårdsartiklar och byggvaror, blandat med en jämn ström av alla tänkbara varor, där kläder, skor, böcker och hemelektronik är de vanligaste.

Många paket i systemet är en rolig utmaning för oss (och för alla andra logistikaktörer). Det gäller att ha rätt antal personer på rätt plats vid rätt tid, och rätt storlek och antal transporter. Planeringen av resurserna görs utifrån prognoser som bygger på information från våra inlämnande kunder, kalkyler och erfarenhet.

Många paket på kort tid gör systemet mer sårbart för störningar, och därför är det roligt att se att vi trots ovanligt höga volymer förbättrar kvaliteten för paketleveranserna, både jämfört med maj förra året och med april i år. Dock är det oundvikligt med vissa förseningar när trycket är högt, och vi har en bit kvar innan kvaliteten ligger på en nivå där vi kan känna oss nöjda.

Många paket i systemet leder också till fler samtal till kundservice, som haft lite längre svarstider än vanligt. Vi arbetar med att fördela resurserna för att minska svarstiderna. Som mottagare kan du göra en hel del själv på postnord.se om du vill undvika telefonköer, till exempel spåra brev och paket, hitta information om öppettider, se priser på olika tjänster och lämna en reklamation.

Kvaliteten på brevleveranserna går ner jämfört med samma månad i fjol, men ligger fortfarande väl över de krav vi har på oss. En del av förändringen beror på att vi vid mätningen i april 2018 ännu hade kvar en produktionsapparat för att möta kravet på övernattbefordran, som ändrades vid förra årsskiftet.

Snart har vi midsommar och sedan börjar semesterperioden på allvar. Jag vill passa på och önska medarbetare och kunder en glad sommar.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Customer service