Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet maj 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Maj 2018

”Fortsatt många paket. Kvaliteten stabil och på väg åt rätt håll.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i maj nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Maj 2018

99,13 %
April 2018 99,00 %

Kundsynpunkter till PostNord under maj 2018

Totalt skickades 141 147 000 
försändelser under maj.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 141 147 000 försändelser under maj. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 8 minuter och 14 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Maj totalt
1 191
97 197
2 050
3 535
0,03
PostNord 686 66 140

1 522

2 414  
Annan postoperatör 9 0 0

10

19  
Oklart 496 31 57

518

1 102  
April totalt 1 085 205 172

1 946

3 219
0,02

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

Maj 2018

92,62 %

April 2018

91,85 %

Månadens kvalitetskommentar

Svenskarnas flitiga e-handlande fortsätter. Under maj har 66 procent av konsumenterna e-handlat. Jämfört med tidigare månader har fler uppdaterat sina garderober och många har börjat planera sommarens renoveringsprojekt och handlat byggvaror. Det här märks förstås på antalet paket som varje dygn passerar våra terminaler, som ökar i en takt inte ens den mest optimistiska prognos kunnat förutse. Det är en angenäm utmaning för PostNord och andra distributörer, inte minst på transportsidan. Lastbilschaufför är definitivt ett framtidsyrke, då det redan nu råder brist på chaufförer med rätt kompetens och utbildning.

Paketkvaliteten under maj är stabil, men ännu inte på en nivå som vi är nöjda med. Två nya paketterminaler tas i drift under det här året, vilket kommer att öka vår kapacitet för hur många paket vi kan hantera samtidigt.

Brevkvaliteten ligger fortsatt på en bra nivå. Sommarens banarbeten i järnvägsnätet har startat och gett en del störningar, som dock har kunnat hämtas in och därför inte påverkat siffrorna nämnvärt.

Maj 2018 blev en riktig sommarmånad i hela landet om man ser till vädret. Sommarens semesterperioder drar snart igång. Som alla somrar är det en liten utmaning att hålla igång verksamheten även med den ordinarie arbetsstyrkan på semester, men alla duktiga sommarjobbare gör det möjligt. Precis som tidigare anställer vi cirka 3 500 vikarier under sommaren. Många av dem är personer som kommer tillbaka flera somrar i rad, och många av dem är helt nya.

Vill du vara med och ge service till hela Sverige? Det finns fortfarande lediga platser under sommaren, och vi söker alltid fler duktiga tim- och extraanställda. Hitta lediga jobb.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige