Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet maj 2017

Här kan du läsa PostNords kommentarer till PTS rapport Kvalitetsproblem på den svenska postmarknaden. En uppföljande studie. Dessutom presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådan som påverkar vår kvalitet.

Mycket positivt har hänt i PostNord

I en ny rapport från Post- och telestyrelsen konstateras att mycket positivt har hänt i PostNord sedan 2016 års utredning vad gäller kvalitetsstyrning. Rapportförfattarna konstaterar att "det sammantagna intrycket är att PostNord har bättre kontroll på sin svenska verksamhet jämfört med situationen då störningarna uppstod".

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Maj 2017

91,02 % ​99,82 %
Maj 2016 ​93,33 % ​99,80 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

Maj 2017

​96,24 %

Maj 2016 ​96,29 %

Kundsynpunkter till PostNord under maj 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 156 955 000 försändelser under maj. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Maj totalt
1 453
294 522
2 573
4 842
0,03
PostNord 561 126 150

1 181

2 018  
Annan postoperatör 18 13 20

44

95  
Oklart 874 155 352

1 348

2 729  
April totalt 1 194
176 1 403

823

3 596
0,02

Månadens kvalitetskommentar

”Maj månads kvalitet stabiliseras jämfört med april, men är inte i nivå med motsvarande månad förra året. Inte fullt hälften av alla förseningar orsakas av transportstörningar. Ett visst mått av störningar får man alltid räkna med; trafikolyckor eller dimma som förhindrar flygplan att landa är svårt att helt eliminera. Den största störningen står dock tågförseningar för, vilket till stor del beror på de många banarbeten som pågår under sommarhalvåret. Det är ett dilemma att det absolut nödvändiga underhållet av banorna skapar följdförseningar när tåg inte kommer fram i tid.

Ibland påverkas också kvalitetssiffrorna av enstaka händelser. I maj inträffade ett strömavbrott i Rosersberg som påverkade brevterminalen. Maskinerna fungerar förstås inte utan ström, och fast våra medarbetare är duktiga kan de aldrig komma ikapp maskinernas hastighet för hand, vilket skapar förseningar. Eftersom Rosersbergsterminalen hanterar brev till stora delar av Mellansverige påverkar det mottagare långt utanför själva händelsen.

E-handeln fortsätter att tuffa på, och vi i Sverige handlar allt mer från utlandet. Kina är det populäraste landet att handla från, och det märks hos PostNord som levererar varorna den sista biten till mottagaren. I maj i år hanterade vi dubbelt så många små paket från Kina som i maj ifjol. Det är förstås en utmaning, till exempel för att försändelserna ofta kommer stötvis och inte i en jämn ström. När vi inte vet när nästa last kommer kan det vara knepigt att dimensionera personal för att hinna hantera volymerna så snabbt som vi vill.

Kundsynpunkterna ökar markant jämfört med april, något som troligen beror på de tekniska problem som fanns i april då det under en period var svårt att lämna sina synpunkter. Jämfört med samma period förra året minskar synpunkterna dock, vilket indikerar att vi är på rätt väg.

Maj är en härlig vårmånad som förebådar sommar och semestrar. I en personalintensiv verksamhet som PostNords är bemanningen central för att allt ska fungera, vardag som helg. Under sommaren är balansgången att ha erfaren personal på plats vid alla tillfällen, samtidigt som alla behöver sin semester. Rekryteringen av sommarpersonal pågår för fullt och än finns det lediga platser. Om du är över 18 år, har körkort och vill hjälpa till att hålla Sverige rullande i sommar, läs mer och ansök.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige