Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juni–juli 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev i jämförelse med föregående månad.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Katnar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag 3 dagar 5 dagar
Juli 2016 92,42% 99,74% 100,00%
Juni 2016 91,30% 99,63% 100,00%

Kundsynpunkter till PostNord under juli 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 110 021 000 försändelser under juli.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

2016 Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Juli 1123 123 1833 5038 8117 0,07
Juni 1860 228 2443 1858 6389 0,04

Månadens kvalitetskommentar

”Kvaliteten ligger sedan en tid på en stabil nivå över 90 procent, även om vi under sommaren haft utmaningar med extremt sjukläge i kombination med ovana semestervikarier på en del platser i landet. Våra brevbärare är erfarna och duktiga, men under semestertider händer det tyvärr ibland att posten blir försenad vid hög sjukfrånvaro eftersom semestervikarierna med kort varsel inte kan att ta en annan brevbärarslinga än den de är uppövade på. Detta har i vissa fall lett till förseningar i upp till ett dygn.

Antalet inkomna kundsynpunkter rörande brevförsändelser har ökat under sommarmånaderna i jämförelse med i våras. Ökning i statistiken beror delvis på att kundservice haft svårt att hinna med att kategorisera alla kundsynpunkter korrekt. Vi arbetar nu med att komma i kapp samt bena ut vilka kundsynpunkter som rör PostNord och vilka som rör andra postoperatörer. Genom att vända sig till vår kundservice i ärenden som rör PostNord får vi möjlighet registrera och följa upp synpunkterna och därmed förbättra vår service.

Det är glädjande att notera att antalet reklamationer under januari till juli i år har minskat med dryga 13 procent i jämförelse med i fjol.

Som framgår av vår redovisning för andra kvartalet har det varit ett utmanande kvartal främst på grund av minskande brevvolymer. Vi arbetar dock målmedvetet i enlighet med vår strategi och gläds åt de växande intäkterna från e-handeln. Med den ökande e-handeln följer både större volymer paket och en ökande efterfrågan på effektiva och heltäckande logistiklösningar. För att möta det har vi bland annat nyligen tagit första spadtaget för ännu en ny, modern terminal.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige