Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet juni 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”PostNords samhällsbärande funktion extra tydlig i kristider"

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i juni nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Juni 2020 98,66 %
Juni 2019 97,60 %

Kundsynpunkter till PostNord under juni 2020

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 99 393 000 försändelser under juni. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 9 minuter och 46 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Juni 2020 1 256 37 58 1 590 2 941 0,03
PostNord 793 22 33 1 182 2 030  
Annan postoperatör 1 0 0 0 1  
Oklart 462 15 25 408 910  
Juni 2019 1 064 101 93 1 828 3 086 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Juni 2020 95,78 %
Juni 2019 94,21 %

Månadens kvalitetskommentar

Kvaliteten på både brev- och paketleveranser ligger fortfarande stabilt under juni, och båda överträffar siffrorna för juni förra året med god marginal.

Samtidigt är paketen fler än förra året. Ända sedan pandemin tog sin början har vi på PostNord sett hur svenskarnas konsumtionsmönster har förändrats, då fler och fler söker sig till e-handeln. Fler grupper handlar mer; E-barometern för maj visade till exempel att gruppen kvinnor 65-79 år handlar lika mycket som män 18-29 år.

Hemleveranserna ökar, samtidigt som ombuden såg 1,6 miljoner fler besök under årets första fem månader jämfört med samma period i fjol. Möjligheten att välja leveranssätt har alltid varit viktig för svenska konsumenter, och blir kanske ännu viktigare i osäkra tider. Med PostNords app kan man också enkelt låta någon annan hämta ett paket om man inte själv vill eller kan. Svenskarna har också köpt fler frimärken och förpackningar med porto, hela trettio procent mer än förväntat i april. Det liknar den ökning vi ser inför jul. Riktiga Vykort, där avsändarens egna bilder blir till fysiska vykort, har också ökat kraftigt under våren.

För oss på PostNord är allt detta bevis för vår viktiga samhällsbärande funktion. Vi är stolta över att även i kristiden – och kanske särskilt i kristider – få bidra till att människor kan hålla kontakten och visa omtanke om nära och kära trots att möjligheterna att mötas har minskat. Fler brev och paket än förväntat är förstås en utmaning, särskilt som PostNords personal också varit frånvarande i större utsträckning än vanligt med hänsyn till restriktionerna. Alla medarbetare vet vilken viktig roll vårt arbete spelar, och tillsammans har vi löst utmaningarna.

När detta skrivs är Sverige mitt i sommarsemestrarna. En annorlunda semester för många, men kanske ovanligt välbehövlig. På PostNord håller omkring tolvhundra semestervikarier fanan högt, och fortsätter leverera brev och paket precis som vanligt.

Jörgen Olin, tf chef produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).