Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juni 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Stabil kvalitet trots utmaningar.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i juni nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Juni 2019 97,60 %
Juni 2018 98,89 %

Kundsynpunkter till PostNord under juni 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 105 092 000 försändelser under juni. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 23 minuter och 26 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
December 2019 1 064 101 93 1 828 3 086
0,03
PostNord 614 63 54 1 137 1 868  
Annan postoperatör 2 1 0 22 25  
Oklart 448 37 39 669 1 193  
December 2018 1 116 100 132 1 810 3 185 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Juni 2019 94,21 %
Juni 2018 93,13 %

Månadens kvalitetskommentar

Paketkvaliteten sjunker något jämfört med förra månaden, men förbättras jämfört med motsvarande månad förra året. Många paket i systemet gör det sårbart för störningar, som tillfälliga stopp i sorteringsmaskiner, och skapar ibland platsbrist i transporterna mellan terminalerna. Därför är det glädjande att se att kvaliteten ligger tämligen stabilt, låt vara inte på den nivå vi strävar efter.

Många paket i systemet leder också till att fler personer har frågor om sina paket och ringer kundservice. På grund av det har svarstiderna tyvärr varit långa under perioder i juni. Mer personal har kommit in för att bidra till att förkorta svarstiden. Vi arbetar också med att fördela resurserna för att minska svarstiderna. 

Jag vill tipsa om att du som mottagare kan göra en hel del själv på postnord.se om du vill undvika telefonköer. Där finns möjlighet att till exempel spåra brev och paket, hitta information om öppettider, se priser på olika tjänster och lämna en reklamation. I PostNords app [LÄNK] kan du följa ditt paket steg för steg, och på moms.postnord.se [LÄNK] finns svar på de vanligaste frågorna om du fått en uppmaning att betala moms för en försändelse. Tänk på att det kan ta ett antal dagar från det att du betalat till dess att paketet kommer fram.

Kvaliteten på brevleveranserna går ner jämfört med samma månad i fjol, men ligger fortfarande väl över de krav vi har på oss. En del av förändringen beror på att vi vid mätningen i april 2018 ännu hade kvar en produktionsapparat för att möta kravet på övernattbefordran, som ändrades vid förra årsskiftet.

Nu är vi mitt i semesterperioden, då många verksamheter går på lite lägre varv än annars. PostNords verksamhet snurrar dock på precis som vanligt, tack vare alla duktiga sommarvikarier som låter den ordinarie personalen få en välförtjänt semester. Stor tack till alla er som gör det möjligt!

Jörgen Olin, tf chef produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).