Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juni 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Juni 2018

”Långa svarstider hos kundservice på grund av aviseringsproblem.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i juni nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Juni 2018

98,89 %
Maj 2018 99,13 %

Kundsynpunkter till PostNord under juni 2018

Totalt skickades 122 538 000 
försändelser under juni.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 122 538 000 försändelser under juni. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 7 minuter och 12 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Juni totalt
1 116
100 132
1 810
3 185
0,03
PostNord 538 49 61

1 230

1 878
 
Annan postoperatör 5 1 2

7

15  
Oklart 573 50 69

573

1 265  
Maj totalt 1 191
97 197

2 050

3 535
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

Juni 2018

93,13 %

Maj 2018

92,62 %

Månadens kvalitetskommentar

Juni är den första ”riktiga” sommarmånaden, då Sverige firar midsommar och börjar ta semester. E-handeln har dock inte tagit semester, utan tuffar på som tidigare med många paket i omlopp som en följd. Kvaliteten för paket ligger stabilt, men inte på en nivå vi är nöjda med. En stor del av förseningarna beror på platsbrist på transporter, främst mellan terminalerna.

PostNords verksamhet är mycket beroende av att transporterna fungerar. För breven är det tågen som spelar störst roll, och för paketen är det lastbilar. Varje dag går tusentals korta och långa turer. Som exempel kanske en person sitter i Luleå och beställer nya sommarkläder på nätet av en handlare i Borås. PostNord hämtar paketet med lastbil och kör det till en paketcentral i Borås för omlastning. En ny lastbil tar paketet till terminalen i Härryda, där det sorteras i maskin en första gång och lastas på en ny bil som tar det till terminalen i Örebro. Där sorteras alla paket från södra till norra Sverige.

Från Örebro åker paketet vidare på lastbil till paketcentralen i Luleå, där det sorteras och för sista gången lastas på en bil för att hamna hos ett ombud, där mottagaren kan hämta det.    

Det är lätt att se att transporterna är en nyckelfaktor. Många personer i PostNord jobbar med att planera och schemalägga transporter, och ännu fler jobbar med att köra bilarna. Vi är ett av landets största åkerier, och vi köper dessutom transporter av andra för en del av linjerna.  Ibland på längre uppdrag och ibland för att något oväntat inträffar.

Vi är långt ifrån den enda aktören som jobbar med att transportera paket, och konkurrensen är tuff. På senare tid har en ny typ av konkurrens uppstått, som kommer att öka. Det handlar om konkurrens om chaufförer med rätt behörighet. Lastbilschaufför är ett bristyrke i Sverige, det vill säga det utbildas färre än vad det finns jobb för. Det är ett bekymmer för alla distributörer – det uppstår situationer där man snabbt behöver mer utrymme att lasta saker i och det finns ingen som kan köra bilen. Ofta är det det vi avser när vi pratar om ”kapacitetsbrist”, som många gånger leder till förseningar.

I juni var det långa svarstider hos vår kundtjänst, vilket är bekymmersamt. Vi vill förstås att du som kund snabbt ska få svar på dina frågor. Under månaden hade vi ett it-problem som ledde till problem med aviseringen av vissa försändelser. Det ledde i sin tur till att ovanligt många ringde för att efterlysa det man väntade på, med köer i telefonerna som följd. Att korta svarstiderna är en prioritet för oss.

PostNord önskar medarbetare, avsändare och mottagare en riktigt skön sommar.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige