Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juni 2017

Här kan du läsa PostNords kommentarer till PTS rapport Kvalitetsproblem på den svenska postmarknaden. En uppföljande studie. Dessutom presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådan som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Juni 2017

91,57 % ​99,74 %
Juni 2016 ​91,3 % ​99,7 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

Juni 2017

​94,91 %

Juni 2016 ​97,09 %

Kundsynpunkter till PostNord under juni 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 136 918 000 försändelser under juni. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 11 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Juni totalt
1 396
306 256
2 946
4 904
0,04
PostNord 560 134 94

1 181

2 235  
Annan postoperatör 19 8 3

47

77  
Oklart 817 164 159

1 452

2 592  
Maj totalt 1 453
294 522

 2 573

4 842
0,03

Månadens kvalitetskommentar

”Juni månad liknar i mångt och mycket föregående månad. Kvaliteten för brevförsändelser ligger på ungefär samma nivå, och på ungefär samma nivå som motsvarande månad 2016. Vi når inte riktigt upp till vår målnivå, och en del av det beror på störningar i infrastrukturen. Arbeten med att reparera vägar och järnvägar sker ofta på sommaren och orsakar förseningar.
Post- och paketsortering är en processindustri som planeras minutiöst. När ett tåg kommer in sent till en terminal har posten så att säga missat sin plats i kön till maskinerna och får vänta, ibland till dess att övrig post är sorterad. En för stor försening i sorteringsmaskinen kan i sin tur leda till att posten missar sin avgångstid från terminalen vidare mot mottagaren, och därmed försenas till nästa dag.

Precis som i maj ökar antalet e-handlade paket i juni, särskilt från utlandet. Det är en väldigt spännande utveckling vi ser här, hur världens alla varor bara är några få klick bort. Det är också en utmaning för oss och andra distributörer när ökningen blir snabbare än vad någon kunnat räkna med och olika aktörer i olika länder är inblandade i samma leverans.

Fler paket leder till att det behövs mer kapacitet i sorteringsmaskiner, på lastbilar och hos paketombud. Det behövs också fler medarbetare som sköter maskiner och kör lastbilar. Just på chaufförsmarknaden märks den ökande e-handeln tydligt; en duktig chaufför är en eftertraktad medarbetare som ofta kan välja mellan flera olika arbetsgivare. 

Ingenting tyder på att e-handeln kommer att mattas av, varken under juli som traditionellt är en ”lugnare” månad på många områden, eller under resten av året. Förutom att fortsätta rekrytera och utveckla de bästa medarbetarna jobbar PostNord på att fortsätta effektivisera och optimera hanteringen av både brev och paket för att fortsätta leverera på rätt sätt i rätt tid.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige