Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
PostNordbil på landsbygden.
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet juli 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Juli 2020

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Juli 2020

98,29 %

Juli 2019

96,25 %

Kundsynpunkter till PostNord under juli 2020

Totalt skickades 78 148 000försändelser under juli.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 78 148 000 försändelser under juli. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 16 minuter och 28 sekunder.

BrevförsändelserFelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Juli 2020
1 306
52951 937
3 390
0,04
PostNord7704166

1 416

 2 293 
Annan postoperatör20057 
Oklart5341129

516

1 090 
Juli 20191 573
105110

2 713

3 086
0,05

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

Juli 2020

96,91 %

Juli 2019

96,97 %

Ladda ner appen

Vår app hjälper dig att hålla reda på dina paket.
Customer service