Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juli 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Juli 2018

”En ovanligt varm sommar med stabil brev- och paketkvalitet.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i juli nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Juli 2018

98,10 %
Juni 2018 98,89 %

Kundsynpunkter till PostNord under juli 2018

Totalt skickades 95 772 000 
försändelser under juli.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 95 772 000 försändelser under juli. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 5 minuter och 23 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Juli totalt
1 353
115 254
2 109
3 831
0,04
PostNord 696 68 113

1 377

2 254
 
Annan postoperatör 1 0 1

7

9  
Oklart 656 47 140

725

1 568  
Juni totalt 1 116
100 132

1 810

3 158
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

Juli 2018

96,29 %

Juni 2018

93,13 %

Månadens kvalitetskommentar

Juli är vanligtvis den månad då det är som minst brev i omlopp. Även om semestrarna numera är mer utspridda över alla sommarmånader tar många verksamheter en paus i juli, och det syns i brevflödet. Fast breven är färre ska de givetvis delas ut på samma sätt som under alla andra månader.

Brevkvaliteten ligger på en stabil nivå även under juli, om än något lägre än tidigare månader i år. Även paketkvaliteten ligger på en stabil nivå under julimånad och en bit över tidigare månader.

Väder som stör distributionen väntar man sig kanske inte så här års, men den långvariga värmen skapar problem på fler håll. Värmen ger solkurvor på tågrälsen, vilket ger förseningar av transporterna när tågen inte kommer fram.

En allvarligare konsekvens av värmen och torkan är de många skogsbränder som härjat. Post- och paketutdelning är givetvis inte det första man bekymrar sig över när man hals över huvud måste lämna sitt hem, men evakuerade byar och avstängda vägar påverkar även PostNords arbete.

I mitten av juli stoppades arbetet på Malmö brevterminal tidigt en morgon och lokalerna utrymdes efter att två medarbetare känt smärta och obehag i händerna. Räddningstjänsten misstänkte att det kunde finnas något farligt på terminalen. Sent på kvällen samma dag kunde arbetet återupptas efter att inga skadliga ämnen kunnat hittas, men många arbetstimmar försvann. Genom att ta hjälp av andra terminaler och dirigera om transporter kunde mycket räddas. Den post som fanns inne på terminalen när den stängdes och som skulle delats ut i Skåne den dagen blev dock en dag försenad.

Alla duktiga brevbärare och chaufförer behöver sin semester, och in rycker omkring tretusen sommarvikarier för att se till att verksamheten fungerar som vanligt. Inför sommaren har en stor utmaning varit den i Sverige rådande bristen på chaufförer med C- och CE-körkort. Vi är dock väldigt glada över att vi, trots det utmanade läget, lyckades hitta de sommarvikarier vi behövde. Många sommarvikarier återkommer flera år i rad och många jobbar med oss för första gången. Det är förstås så att någon som jobbat i några veckor inte sitter på samma kunskaper som en som jobbat i många år, något som gör verksamheten lite mer sårbar för hög sjukfrånvaro. Hittills i sommar har det fungerat väldigt bra och jag vill passa på att tacka alla som jobbat under sommaren för att täcka upp för ordinarie personal. Välkomna tillbaka, nästa sommar, som extraanställd eller varför inte på någon av de fasta tjänster vi har lediga.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige