Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juli 2017

Här kan du se månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet. Senaste siffrorna är för juli månad 2017.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Juli 2017

89,58 % ​99,55 %
Juli 2016 ​92,42 % ​99,74 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

Juli 2017

​96,28 %

Juli 2016 ​97,09 %

Kundsynpunkter till PostNord under juli 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 102 400 000 försändelser under juli. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter och 10 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Juli totalt
1 606
209 189
4 148
6 152
0,06
PostNord 799 112 91

2 043

3 045  
Annan postoperatör 10 1 1

16

28  
Oklart 797 96 97

2 089

3 079  
Juni totalt 1 396
306 256

2 946

4 904
0,04

Månadens kvalitetskommentar

”Nu har Sveriges mesta semestermånad just passerat, och landets arbetsplatser börjar återgå till det normala och planera inför höstens verksamhet. En arbetsplats som alltid är igång är PostNord. Även om antalet brev och paket normalt blir färre under sommaren så ska de levereras till rätt person i rätt tid. I år sjönk dock inte volymen av små och stora paket i samma utsträcknings som tidigare somrar.

Månadens kvalitetsnivå är på en nivå vi är långt ifrån nöjda med. Det beror framförallt på problem under månadens första vecka då vi hade en leveranskvalitet över natt på drygt 86 procent. Resterande del av månaden steg leveranskvaliteten från knappt 91 procent andra veckan till drygt 92 procent sista veckan.

Den första veckans lägre kvalitetsnivå berodde främst på två saker: större förseningar på grund av installationsarbetet inför inkopplingen av Citybanan än vad som var indikerat och underbemanning till följd av semestervikarier som uteblev kombinerat med sjukfrånvaro.

PostNord är beroende av järnvägsnätet för att distribuera brev och paket på ett miljösmart och effektivt sätt. Att nätet underhålls och uppdateras är absolut nödvändigt för framtida säkerhet och punktlighet. PostNord arbetar hårt för att påverkan ska bli så liten som möjligt och lägger stora resurser på att minimera störningarna. Under juli flyttade vi exempelvis transporter från räls till väg med kort varsel. Detta till trots har vi inte helt lyckats undvika en negativ påverkan under sommaren.

Tusentals sommarvikarier sätter sig varje sommar in i det komplicerade arbete det innebär att vara brevbärare eller chaufför och arbetar för att ordinarie personal ska få en välförtjänt semester.

Det tar dock ett tag innan en ny medarbetare blir lika snabb och säker som en erfaren. Kombinerat med att det är svårare under sommaren att snabbt få tag på ersättare om någon blir sjuk och att det dessvärre händer allt oftare att kontrakterade vikarier uteblir med kort eller inget varsel sjönk kvaliteten på några platser i landet i början av juli. Alla medarbetare har gjort ett mycket fint jobb under hela sommaren för att göra störningarna för dig som mottagare så små som möjligt. Vi beklagar om det inte räckt hela vägen i vissa fall.

Den här sommaren har varit lite annorlunda på så vis att svenskarna inte tog den sedvanliga pausen i sitt e-handlande, vilket syntes i den mängd paket och varubrev som PostNord hanterade under juli. Visst sjönk volymerna lite för varje vecka som gick i juli, men de var fortfarande fler än vad som var förväntat. Det är väldigt roligt att se att e-handeln blomstrar på det här sättet. De oförutsedda volymerna ledde dock till fler samtal till kundservice än vad vi dimensionerat för. Det gav i sin tur alldeles för långa väntetider i telefonen under början av juli, vilket vi åtgärdade genom att ta in mer personal.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige