Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet juli 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Stabil kvalitet inom både brev- och paketverksamheten.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i juli nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Juli 2019 96,95 %
Juli 2018 98,10 %

Kundsynpunkter till PostNord under juli 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 88 999 000 försändelser under juli. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 15 minuter och 59 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Juli 2019 1 573 105 110 2 713 4 501 0,05
PostNord 845 58 56 1 050 2 707  
Annan postoperatör 9 0 1 5 30  
Oklart 719 47 53 667 1 764  
Juli 2018 1 353 115 254 2 109 3 831 0,04

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Juli 2019 96,97 %
Juli 2018 96,29 %

Månadens kvalitetskommentar

Även om industrisemestern, som i stort sett stängde sommarsverige under många år, inte längre har samma betydelse är juli fortfarande semestermånaden framför andra. Det syns i PostNords system också. Under första veckan i juli börjar paketmängderna minska, och mot slutet av månaden kan antalet paket vara bara drygt hälften av en rushig dag i november. 

Det är förstås en utmaning att sätta upp ett system som kan anpassas till stora svängningar i volymer. Vid varje tidpunkt ska det finnas rätt antal människor på rätt plats, rätt antal chaufförer och lastbilar för att transportera paketen och rätt mängd paket på rätt ställe i processen.  Mycket ska klaffa för att det ska fungera, och tack vare alla duktiga medarbetare snurrar systemet varje dag, sommar som vinter.

Paketkvaliteten under juli har varit stabil och är bättre än både föregående månad och motsvarande månad förra året.

Brevkvaliteten ligger stabilt på en nivå en bit över lagkravet, vilket känns bra. Naturligtvis är varje brev som inte kommer fram som förväntat något av ett misslyckande, och något vi jobbar varje dag för att minimera. 

Med färre paket i systemet blir det också färre frågor till kundservice, vilket i kombination med att den nya personal som tagits in nu är varma i kläderna har bidragit till att korta väntetiderna för att komma fram på telefon. 

I augusti kommer många tillbaka från sina semestrar, och Sverige rullar igång igen. Jag hoppas att alla haft den sorts semester ni önskat er. Välkomna tillbaka till en spännande höst!

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).