Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet januari 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet. 

"Paketkvaliteten förbättras rejält jämfört med januari förra året."

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i januari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Januari 2020 98,66 %
Januari 2019 98,40 %

Kundsynpunkter till PostNord under januari 2020

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 132 683 000 försändelser under januari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 46 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Januari 2020 1 632 75 149 1 853 3 709 0,03
PostNord 948 52 107 1 236 2 343  
Annan postoperatör 3 1 0 3 7  
Oklart 681 22 42 614 1 359  
Januari 2019 2 198 254 180 2 345 4 977 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Januari 2020 96,99 %
Januari 2019 93,95%

Månadens kvalitetskommentar


Man skulle kunna tro att det sker en avmattning i paketvolymerna direkt efter julhandeln, men under första halvan av januari ligger mängden paket fortsatt högt. En god del av det kan antas vara julklappsreturer. PostNord kan inte se exakt vilka försändelser som är returer, men vi kan se att flödet till e-handlarna är stort. Var fjärde e-handlare säger också i E-barometern för tredje kvartalet 2019 att de upplever en större returgrad efter jul.

Med det i åtanke är det extra glädjande att paketkvaliteten förbättras rejält jämfört med januari förra året. Vi är stadigt på väg mot de kvalitetsnivåer vi har som målsättning. Man ska komma ihåg att det är många parametrar som påverkar kvaliteten; en del av dem kan PostNord påverka och andra inte. Januari är en nyckfull månad som kan bjuda på bistert vinterväder och stora trafikproblem i hela eller delar av landet, eller som det här året mer beskedligt väder med snö på långt färre platser än vanligt.

Även brevkvaliteten i januari förbättras jämfört med motsvarande period året innan. Den ligger på en betryggande nivå jämfört med de lagkrav som ställs. Det hindrar förstås inte att PostNord hela tiden arbetar för att den ska bli ännu bättre. Varje försändelse som inte kommer fram som den ska är ett misslyckande, och vi strävar givetvis efter att det ska hända i så få fall som överhuvudtaget är möjligt.

Antalet kundsynpunkter minskade med 25 procent jämfört med januari 2019, något som är väldigt roligt att se. Kundsynpunkterna är det snabbaste sättet för oss att se hur vårt arbete fungerar, och i vissa fall det enda sättet för oss att få information om vissa delar i leveranskedjan. Därför är vi alltid tacksamma när mottagare och avsändare tar sig tid att lämna sina synpunkter, och när de blir färre tar vi det som ett tecken på att vi är på väg åt rätt håll.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).