Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet januari 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Januari 2018

"Januari – lugnet efter julen"

Så brukar det ofta vara, men under januari 2018 har paketvolymerna fortsatt ligga på en hög nivå. Det är också första månaden som PostNords kvalitet mäts på hur många brev som kommit fram inom två dagar, istället för som tidigare över natt. Läs mer om vad som hände under januari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Januari 2018

98,69
Jämförelse saknas  

Kundsynpunkter till PostNord under januari 2018

Totalt skickades 160 593 000 
försändelser under januari.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 160 593 000 försändelser under januari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 2 minuter och 18 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Januari totalt
2 548
149 198
2 705
5 600
0,03
PostNord 1 441 63 97

1 905

3 506  
Annan postoperatör 47 15 8

57

127  
Oklart 1 060 71 93

743

1 967  
December totalt 1 898 148 126

2 599

4 767
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

December 2017

88,34 %

December 2016 ​92,67 %

Månadens kvalitetskommentar

Januari 2018 är den första månaden som vår brevkvalitet mäts enligt kraven i den nya postförordningen. Det innebär att minst 95 procent av breven ska komma fram till sina mottagare inom två dagar. Det tidigare kravet var 85 procent framme till nästa arbetsdag.

Ett nytt sätt att mäta innebär bland annat att Kantar Sifo, som gör mätningarna, behövt ställa om sina system, varför den första kvalitetssiffran för tvådagarsutdelningen är lite försenad. PostNord vill givetvis att det ska bli rätt från början och väntade med att publicera resultatet till dess att vi var säkra på att det var tillförlitligt. 

Januari är normalt en kvalitetsmässigt bättre månad än december. Paket- och brevruschen inför jul anstränger distributionsnätet, och i januari landar volymerna ofta på mer ”normala” nivåer. I år ser vi att paketvolymerna ligger på en fortsatt hög nivå, om än inte de mängder vi såg under november och december.

Kvaliteten för paketen är avsevärt bättre än föregående månad, men inte lika bra som i januari 2017. Den höga volymen är en del av förklaringen. Många paket tar längre tid att hantera och det kan bli köer i sorteringsmaskiner och transporter. Framförallt ser vi höga volymer som kommer in allt senare på dagen, vilket kan skapa en flaskhals och utmaning kopplat till kapacitet i sorteringsmaskinerna. Under året kommer vi att ta två nya paketterminaler i drift, vilket kommer att öka vår kapacitet så att vi kan ta hand om fler paket samtidigt.

Något som också är normalt i januari är störningar på grund av vädret, och januari 2018 var inget undantag. Ett envist snöande och stormande påverkade stora delar av Norrland, från Gävle till Umeå, vilket ledde till inställda tåg och flyg och stora trafiksvårigheter på även de större vägarna. Paket och brev fastnade på igensnöade spår eller i köer efter olyckor och försenades. Även södra och västra delarna av landet hade ett par dagar av vinter med olyckor och förseningar som följd, speciellt i paketnätet där alla transporter sker på väg.

Kundsynpunkterna ökar i januari jämfört med i december, något som till en del kan förklaras med färre arbetsdagar i december. Sannolikt hör en del av de synpunkter som lämnas i januari till händelser under december.

Den nya postförordningen ger oss möjlighet att minska andelen brev som går med flyg. Idag går fem procent av breven med flyg, och dessa står för hela trettio procent av koldioxidutsläppen. Förändringen blir en vinst för miljön och påverkar utdelningen endast till viss del. En majoritet av breven kommer även i fortsättningen att komma fram över natt, även om vi har två dagar på oss enligt kraven.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige