Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet januari 2017

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

​​Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Januari 2017

​91,1 %​99,6 %
Januari 2016​88,6 %​99,6 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

Januari 2017

​96,7 %
December 2016​95,73 %

Kundsynpunkter till PostNord under januari 2017

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 171 375 000 försändelser under januari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 52 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

 FelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Jan totalt
1 980
2861 6661 1105 0420,03
PostNord101996

137

343 
Annan postoperatör301594

32

171 
Oklart1 8492621 476

941

4 528 
Dec totalt1 7214491 700

1 311

5 1810,03

Månadens kvalitetskommentar

”Januari var en tämligen stabil månad sett till kvaliteten. Jämfört med samma månad förra året förbättrades den ordentligt. Detta trots sedvanligt januariväder på flera håll i landet, där snö och halka påverkade post- och paketutdelningen lokalt och regionalt. I början av månaden hade ett antal flygplan tekniska problem, vilket gav förseningar som drabbade i stort sett hela landet. Felen var dessbättre inte långvariga.

Kvaliteten fortsätter alltså att långsamt förbättras, men vi är givetvis inte nöjda förrän våra kunder är nöjda. Kundsynpunkter är det bästa sättet för oss att snabbt få syn på sådant som inte fungerar i vår verksamhet och åtgärda det. I januari sjönk antalet kundsynpunkter jämfört med januari förra året, och landade på ungefär samma nivå som i december 2016. Det tyder också på att utvecklingen går åt rätt håll.

Ett arbete som pågår är att säkra bemanning och kompetens på alla enheter. När det skickas färre och färre brev måste vi hela tiden se över hur vi jobbar. En del i det är att optimera antalet brevbärare så att bemanningen blir så effektiv som möjligt. Vi söker hela tiden nya medarbetare som vill följa med på förändringsresan, på heltid eller som extra personal.

För förändringarna kommer att fortsätta i takt med att vår omvärld förändras, och förändringen kommer att vara ett normaltillstånd framöver. Vi lär oss hela tiden och vi ska bli snabbare på att reagera om något i förändringen orsakar störningar, så att påverkan på kvaliteten blir så liten som möjligt.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige

HumanyBlock - Right column FAQ - Error

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at EPiServer.Web.Mvc.PartialRequest.RenderAction(HtmlHelper helper, String action, String controller, Object routeValues) at Corporate.Web.Rendering.ErrorHandlingContentRenderer.Render(HtmlHelper helper, PartialRequest partialRequestHandler, IContentData contentData, TemplateModel templateModel) in C:\Program Files (x86)\Jenkins\workspace\PostNord MWS Production\Development\Website\Rendering\ErrorHandlingContentRenderer.cs:line 35

Customer service