Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet januari 2017

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

​​Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Januari 2017

​91,1 % ​99,6 %
Januari 2016 ​88,6 % ​99,6 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

Januari 2017

​96,7 %
December 2016 ​95,73 %

Kundsynpunkter till PostNord under januari 2017

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 171 375 000 försändelser under januari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 52 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Jan totalt
1 980
286 1 666 1 110 5 042 0,03
PostNord 101 9 96

137

343  
Annan postoperatör 30 15 94

32

171  
Oklart 1 849 262 1 476

941

4 528  
Dec totalt 1 721 449 1 700

1 311

5 181 0,03

Månadens kvalitetskommentar

”Januari var en tämligen stabil månad sett till kvaliteten. Jämfört med samma månad förra året förbättrades den ordentligt. Detta trots sedvanligt januariväder på flera håll i landet, där snö och halka påverkade post- och paketutdelningen lokalt och regionalt. I början av månaden hade ett antal flygplan tekniska problem, vilket gav förseningar som drabbade i stort sett hela landet. Felen var dessbättre inte långvariga.

Kvaliteten fortsätter alltså att långsamt förbättras, men vi är givetvis inte nöjda förrän våra kunder är nöjda. Kundsynpunkter är det bästa sättet för oss att snabbt få syn på sådant som inte fungerar i vår verksamhet och åtgärda det. I januari sjönk antalet kundsynpunkter jämfört med januari förra året, och landade på ungefär samma nivå som i december 2016. Det tyder också på att utvecklingen går åt rätt håll.

Ett arbete som pågår är att säkra bemanning och kompetens på alla enheter. När det skickas färre och färre brev måste vi hela tiden se över hur vi jobbar. En del i det är att optimera antalet brevbärare så att bemanningen blir så effektiv som möjligt. Vi söker hela tiden nya medarbetare som vill följa med på förändringsresan, på heltid eller som extra personal.

För förändringarna kommer att fortsätta i takt med att vår omvärld förändras, och förändringen kommer att vara ett normaltillstånd framöver. Vi lär oss hela tiden och vi ska bli snabbare på att reagera om något i förändringen orsakar störningar, så att påverkan på kvaliteten blir så liten som möjligt.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige