Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet februari 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

"Kundservice hårda arbete för att förbättra svarstiderna har gett frukt."

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i februari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Februari 2020 98,28 %
Februari 2019 97,94 %

Kundsynpunkter till PostNord under februari 2020

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 107 648 000 försändelser under februari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 32 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Februari 2020 1 402 45 126 1 665 3 238 0,03
PostNord 782 33 77 1 135 2 027  
Annan postoperatör 1 1 0 1 3  
Oklart 619 11 49 529 1 208  
Februari 2019 1 876 142 92 2 053 4 163 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Februari 2020 97,52 %
Februari 2019 97,12 %

Månadens kvalitetskommentar

Paketkvaliteten i februari förbättrades något, både jämfört med förra månaden och med motsvarande månad förra året. Brevkvaliteten sjönk något men ligger fortfarande stabilt en bra bit över lagkravet. Just stabilitet är något vi hela tiden strävar efter, en jämn och hög kvalitet så att avsändare och mottagare kan lita på att de får det de förväntar sig.

Februari bjöd på en lika oväntad som ovälkommen händelse när det upptäcktes att ett antal utdelningsbilar fick bromsproblem i snöväder. Incidenter skedde på ett antal platser i norra Sverige, och vi valde av säkerhetsskäl att stoppa även de bilar som inte upplevt problem. Trafiksäkerheten är a och o i vår verksamhet, och medarbetarna ska självklart vara trygga när de utför sitt arbete. Den akuta situationen löstes på ett heroiskt sätt av alla medarbetare som med gemensamma krafter delade ut post från hyrda och inlånade fordon som inte alltid var anpassade efter uppgiften. Jag vill passa på att tacka alla för insatsen. Det är er förtjänst att mottagarna inte drabbades av våra interna problem.

Vi har en konstruktiv dialog med leverantören, och även om jag är besviken att vi inte kommit helt i mål ännu har jag goda förhoppningar att vi snart hittar en långsiktig lösning.

Den mest glädjande siffran i månadens rapport är att väntetiden hos kundservice nu har sjunkit till en nivå till och med under målsättningen. Jag är stolt över det långsiktiga arbete som chefer och medarbetare gjort för att kunna serva alla som har synpunkter snabbt och effektivt. Kundsynpunkter är viktiga för oss i PostNord. Det är det snabbaste sättet för oss att få reda på när något inte fungerar som det ska. Alla synpunkter som kommer in fördelas till ansvarig enhet som kan undersöka och åtgärda eventuella systematiska fel. Så även om vi inte alltid kan rätta till något som redan hänt hjälper synpunkterna till att förbättra vårt arbete.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).