Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet februari 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Februari 2019

”Paketkvalitet på väg åt rätt håll.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i februari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Februari 2019

97,94 %
Februari 201898,96 %

Kundsynpunkter till PostNord under februari 2019

Totalt skickades 123 020 000 
försändelser under februari.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 123 020 000 försändelser under februari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter.

Antal syn-punkter till kundserviceFelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Februari 2019
1 876
14292
2 053
4 163
0,03
PostNord1 0908147

1 330

2 548
 
Annan postoperatör501

2

8 
Oklart7816144

721

1 607 
Februari 2018
2 080
179173

2 645

5 007
0,04

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

Februari 2019

97,12 %

Februari 2018

95,28 %

Månadens kvalitetskommentar

Kvaliteten på paketleveranserna förbättras avsevärt i februari, både jämfört med förra månaden och med februari 2018. Det är glädjande att se att vi är på väg åt rätt håll.

En stor del av kvaliteten på både paket- och brevleveranser är beroende av att transporter ankommer och avgår i rätt tid. Det gör de också i de allra flesta fall, men vinterväder och olyckor är exempel på händelser som PostNord inte kan påverka men som inverkar på hur bra vi lyckas leverera. Under vintermånaderna försenas tåg och flyg oftare, lastbilar kan fastna i dåligt väder och brevbärare inte komma fram på grund av snö och halka. Februari är en sådan månad, och även om vi i år varit ganska förskonade från riktigt ruskväder finns det enstaka händelser som påverkar brevkvaliteten något.

Kvaliteten på brevleveranserna går ner jämfört med samma månad i fjol, men ligger fortfarande väl över de krav vi har på oss. En del av förändringen beror på att vi vid mätningen i februari 2018 ännu hade kvar en produktionsapparat för att möta kravet på övernattbefordran, som ändrades vid förra årsskiftet.

Antalet kundsynpunkter minskar också, både jämfört med januari och med motsvarande månad 2018. Minskar gör också väntetiden i telefon till kundservice. Det hänger förstås delvis ihop med hur många som ringer, men det finns också parametrar vi själva kan påverka. Det är roligt att vi har lyckats med det den senaste månaden. Kundservice är första kontaktpunkt för både avsändare och mottagare, och det är högsta prioritet att det fungerar bra. 

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Customer service