Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet februari 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Februari 2018

"Februari är en vintermånad."

Läs verksamhetschefernas kommentar till kvaliteten i februari nedan.

Så brukar det ofta vara, men under januari 2018 har paketvolymerna fortsatt ligga på en hög nivå. Det är också första månaden som PostNords kvalitet mäts på hur många brev som kommit fram inom två dagar, istället för som tidigare över natt. Läs mer om vad som hände under januari nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Februari 2018

98,96 %
Januari 2018 98,69 %

Kundsynpunkter till PostNord under februari 2018

Totalt skickades 133 284 000 
försändelser under februari.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 133 284 000 försändelser under februari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 24 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Februari totalt
2 080
179 173
2 645
5 007
0,04
PostNord 1 082 102 73

1 828

3 085  
Annan postoperatör 41 8 5

48

102  
Oklart 957 69 95

769

1 890  
Januari totalt 2 548 149 198

2 705

5 600
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

 

Februari 2018

95,28 %

 
Jämförelse saknas ​   

Månadens kvalitetskommentar

Februari är en vintermånad, och under februari 2018 kom det stora mängder snö på många platser i landet. I början av månaden i mellersta Norrland, i slutet av månaden var det södra Sverige med Skåne, Blekinge och Småland som fick riktigt vinterväder och däremellan mer lokala snöfall.

När det drar ihop sig till oväder blir det störningar i trafiken, och dessa påverkar förstås även PostNords transporter. Postflygen ställs in eller blir försenade, lastbilar med brev och paket fastnar i köer efter olyckor och brevbärare kommer inte fram med sina fordon. Varje gång det händer jobbar alla extra hårt för att störningarna ska bli så små som möjligt, samtidigt som medarbetarna självklart måste se till sin egen säkerhet också och inte ta för stora risker.

Det vi ser i februari är att det myckna snöandet inte påverkar våra kvalitetssiffror på samma sätt som tidigare, eftersom vi mäts på leverans inom två dagar istället för som tidigare över natt. Det bekräftar bilden som funnits redan tidigare, att de flesta förseningar som uppstår sällan blir mer än en dag. Givetvis finns det undantag, nu senast på Österlen i slutet av februari, där vägar blåste igen fortare än snöröjningen hann ploga upp dem och där ett antal mottagare tyvärr fick vänta flera dagar på sin post.

Att kvaliteten i och med den nya postförordningen mäts på försändelser som kommer fram inom två dagar ger oss möjlighet att minska andelen brev som går med flyg. Idag går fem procent av breven med flyg, och dessa står för hela trettio procent av koldioxidutsläppen. Förändringen blir en vinst för miljön och påverkar utdelningen endast till viss del. En majoritet av breven kommer även i fortsättningen att komma fram över natt, även om vi har två dagar på oss enligt kraven.

Flytten av post från flyg- till marktransporter görs successivt under året, med början i april. De kvalitetssiffror vi presenterar under första kvartalet bygger på en oförändrad distributionsapparat, det vill säga inklusive flyget. Därför kommer de inte att vara helt och hållet jämförbara med de siffror som kommer att tas fram under resten av året.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige