Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet februari 2017

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

​​Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Februari 2017

​92,31 %​99,87 %
Februari 2016​93,2 %​99,9 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

Februari 2017

​97,57 %

Februari 2016​98,09 %

Kundsynpunkter till PostNord under februari 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 154 857 000 försändelser under februari. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 1 minut och 53 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

 FelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Feb totalt
1 688
2991 5811 1924 6700,03
PostNord18822156

173

469 
Annan postoperatör401174

31

156 
Oklart1 5301761 351

988

4 045 
Jan totalt1 9802861 666

1 110

5 0420,03

Månadens kvalitetskommentar

”Februari är en vintermånad i större delen av landet, och vintervädret har påverkat kvaliteten lokalt och regionalt med halka och snö som hindrat framkomligheten tillfälligt. Vid ett par tillfällen uppstod förseningar i tågtrafiken som också ledde till förseningar, främst i södra halvan av landet. På det stora hela går dock siffrorna åt rätt håll. Jämfört med föregående månad ser vi en klar förbättring, även om vi inte kommer upp i samma nivå som motsvarande månad förra året.

Glädjande är att antalet klagomål fortsätter att minska. I februari lämnades 4 670 klagomål in, vilket är 2 000 färre än motsvarande månad förra året. Det antyder att vi är på rätt väg när det gäller både service och kvalitet, och det är roligt att se att ett fokuserat arbete ger resultat.

Det betyder förstås inte att vi kan slå oss till ro, och vi är inte nöjda om inte våra kunder är nöjda. En hög och jämn kvalitet är ett ständigt pågående arbete, det är alla vi som jobbar i PostNord medvetna om.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige

Customer service