Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet december 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Goda förberedelser och dedikerade medarbetare klarade högsäsongen med beröm godkänt.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i december nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
December 2019 96,36 %
December 2018 95,78 %

Kundsynpunkter till PostNord under december 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 129 186 000 försändelser under december. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 5 minuter och 54 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
December 2019 1 260 82 86 1 612 3 040
0,02
PostNord 766 56 71 1 143 2 036  
Annan postoperatör 1 0 0 3 4  
Oklart 493 26 15 466 1 000  
December 2018 1 622 72 79 1 732 3 535 0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
December 2019 93,77 %
December 2018 93,56 %

Månadens kvalitetskommentar

December är den hektiska avslutningen på året, och en av de roligaste perioderna. Reafynd, julklappar och julkort ska fram till förväntansfulla mottagare. Alla vi som jobbar på PostNord är väl förberedda och taggade inför högsäsongen. 

Hur hektisk december blir avgörs bland annat av när Black Friday infaller. 2019 låg denna startdag för julhandeln den 29 november, vilket innebar att paketen packades och postades av e-handlarna under helgen och kom ut i vårt nät i början av veckan. Under tisdagsdygnet noterade vi all time high; 728 000 paket och 285 000 passerade genom terminalerna. Veckan efter Black Friday körde vi också dubbelt så många hemleveranser som en vanlig vecka.

Kvaliteten på paketleveranserna låg i nivå med föregående december. Det är naturligt att siffran är lite lägre i december än övriga månader; ingen verksamhet kan dimensioneras för några veckors högsäsong, och med många paket i systemet blir det extra känsligt för störningar. Men alla medarbetare är beredda att gå den extra milen för att leverera i tid. I region väst lyckades man till exempel dagen före julafton rädda mer än tusen paket som egentligen inte skulle hunnit ut på grund av en lastbil som anlände ett halvt dygn sent från Tyskland.

Brevkvaliteten var bättre än motsvarande månad 2018. December är en vintermånad, och vädret kan vara förrädiskt. 2019 var vi förskonade från större väderstörningar, även om både ishalka och snöstorm förekom.

Jag är nöjd med hur vi har genomfört årets högsäsong. Nu börjar förberedelserna för nästa, och vi tar med oss det som har fungerat och lär av det som inte gick som planerat.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).