Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet december 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

December 2018

”En väl genomförd högsäsong.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i december nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

December 2018

95,78 %
November 2018 98,77 %

Kundsynpunkter till PostNord under december 2018

Totalt skickades 133 302 000 
försändelser under december.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 133 302 000 försändelser under december. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 23 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

December totalt
1 622
72 79
1 732
3 535
0,03
PostNord 1 019 55 47

1 219

2 345
 
Annan postoperatör 2 1 0

5

8  
Oklart 631 16 32

503

1 182  
November totalt 1 879
93 66

2 147

4 185
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

December 2018

93,56 %

November 2018

91,62 %

Månadens kvalitetskommentar

Årets mest hektiska postmånad har just passerat, och jag är verkligen tokstolt över de insatser vi gjort. Inför högsäsongen hade PostNord laddat upp, bland annat genom att ta in extra personal, köpa upp extra transporter och hålla extra öppet på paketterminalerna, för att verkligen kunna leverera. Det gav resultat. December är hektisk som sagt, men också en väldigt rolig månad att jobba med brev och paket. Alla medarbetare gör det lilla extra för att årets viktigaste försändelser ska komma fram i tid.

Även i år sattes nya paketrekord. Ett enskilt dygn passerade 620 000 paket genom våra terminaler. Fyra jular tidigare var rekordet 450 000, vilket idag räknas som en helt vanlig dag på jobbet. Allt mer av handeln flyttar ut på nätet, och det märks inte minst i julhandeln. Knappt fyra av tio julklappar köptes online, och när Kantar Sifo en vecka före julafton ställde frågan hade svenskarna e-handlat klappar för cirka 7 miljarder.

I ljuset av detta är det glädjande att paketkvaliteten faktiskt förbättras jämfört med november och nu ligger över 93 procent. Det är en acceptabel siffra för en decembermånad, och också avsevärt mycket bättre än december 2017. På sikt behöver vi göra ett jobb för att höja kvaliteten på paketleveranserna ännu ett par snäpp innan vi kan vara nöjda.

Många paket i systemet genererar också fler frågor till kundservice, som stundtals hade något längre väntetid i telefon än vanligt. Antalet lämnade synpunkter sjönk dock, både jämfört med föregående månad och med motsvarande månad förra året.

Att mängden paket ökar är ett utslag av den ännu pågående digitaliseringen, som samtidigt leder till att mängden brev stadigt minskar. Det märks även på antalet julkort. Vi svenskar är förtjusta i traditionen att skicka julkort och tre av fyra vill helst ha julhälsningarna i postlådan. Färre tycks hitta tiden att verkligen skicka dem, och trots det bar landets brevbärare ändå ut 16,5 miljoner julkort.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige