Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet december2017

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

December 2017

"Julklapparna kom fram i tid till julafton"

PostNord är stolta över att leverera julen till hela Sverige. December är årets mest hektiska månad för vår verksamhet och det finns förstås utmaningar. Läs mer om vad som hände under december nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

December 2017

82,40 % ​99,45 %
December 2016 ​87,16 % ​99,44 %

Kundsynpunkter till PostNord under december 2017

Totalt skickades 160 625 000 
försändelser under december.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 160 625 000 försändelser under december. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 51 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

December totalt
1 898
148 126
2 599
4 767
0,03
PostNord 926 82 55

1 722

2 785
 
Annan postoperatör 35 6 2

40

83  
Oklart 937 60 69

833

1 899  
November totalt 2 058
159 166

3 360

6 039
0,03

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

December 2017

85,58 %

December 2016 ​94,89 %

Månadens kvalitetskommentar

December är den mest hektiska månaden under poståret. December 2017 bjöd på samma utmaningar som andra år, både inom brev- och pakethanteringen. PostNords målsättning har varit mycket enkel; alla julkort och julklappar som lämnats in till oss i tid ska levereras i tid till julafton.

Alla medarbetare gjorde som vanligt sitt yttersta för att nå målet och det är roligt att kunna säga att vi lyckades. Mindre roligt är att vi inte gjorde det med den precision vi ska ha, vilket avspeglas i kvalitetssiffrorna både för brev och för paket. Båda resultaten är oacceptabelt låga.

Ett skäl till att december ofta visar sämre kvalitetssiffror än övriga månader är helt enkelt brist på kapacitet. Ingen verksamhet är anpassad efter volymtoppar som inträffar två eller tre veckor per år. En del av lösningen är förstås att ta in mer personal och fler transportbilar under den tiden, vilket vi också gjort. Den trånga sektorn blir istället lokaler och maskiner, där möjligheten till flexibilitet är betydligt mindre.

Andra faktorer som påverkat kvaliteten är förseningar inom tåg- och flygtrafiken, vilka var många fler än under december ifjol, och vädret, som var bättre i år än förra året.

Kvaliteten för brev mäts till och med december 2017 på övernattbefordran, det vill säga att ett brev som postas före sista tömningstid ska komma fram till mottagaren nästa vardag. December månads siffror säger att vi inte lyckades hålla det löftet i alltför många fall. Det är viktigt att hålla i minnet att dessa försändelser ”bara” blivit försenade, vilket kan vara nog så allvarligt, men att den stora majoriteten kom fram dagen därpå. Efter tre dagar var i stort sett alla brevförsändelser framme hos mottagarna.

I och med den nya postförordningen kommer kvaliteten från och med januari 2018 att mätas på andelen brev som kommit fram efter två dagar. Mätt på det viset ligger kvaliteten för december (och för helåret 2017) väl över de 95 procent som föreskrivs i förordningen.

Kvaliteten för paket sjönk också den på ett oacceptabelt sätt i december. Även de kom dock fram i tid till jul, men för ofta med en dags försening. Precis som för breven är en stor del av förklaringen kapacitetsbrist i form av maskiner och transporter. Vi ser fram emot nästa jul, då vi kommer att ha tre nya terminaler som kan hjälpa till i hanteringen av alla julklappar.

Vi vill tacka våra alla medarbetare och personalen hos våra ombud för en fantastisk hantering av en julhandel som slog rekord. Det är hedersamt att vara den som levererar julen.2018 blir ett intressant år för PostNord, och vi har ett stort arbete framför oss för att återställa kvaliteten och förtroendet för verksamheten. Det pågår varje dag, och vi kommer inte att vila förrän vi kan möta förväntningarna fullt ut.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige