PostNordbil på landsbygden.
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet augusti 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
Augusti 2020 98,95 %
Augusti 2019 97,42 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2020

Totalt skickades 96 013 000 försändelser under augusti.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 96 013 000 försändelser under augusti. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 7 minuter och 57 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
Augusti 2020 1 183 47 74 1 678 2 982 0,03
PostNord 728 32 45 1 184 1 989  
Annan postoperatör 0 0 0 2 2  
Oklart 455 15 29 492 991  
Augusti 2019 1 341 100 69 2 398 3 908 0,04


I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
Augusti 2020 96,29 %
Augusti 2019 96,64 %

Ladda ner appen

Vår app hjälper dig att hålla reda på dina paket.

Ladda ner appen till iPhone

Ladda ner appen till Android

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).