Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Kvalitet augusti 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Augusti 2019

”Långt tågstopp fick viss påverkan på kvaliteten.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i augusti nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Augusti 2019

97,42 %
Augusti 201898,81 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2019

Totalt skickades 111 410 000 
försändelser under augusti.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 111 410 000 försändelser under augusti. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 23 minuter och 16 sekunder.

BrevförsändelserFelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

Augusti 2019
1 341
10069
2 398
3 908
0,04
PostNord7076537

1 447

2 556
 
Annan postoperatör300

14

17 
Oklart6313532

937

1 635 
Augusti 20181 255
95158

1 868

3 376
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

Augusti 2019

96,64 %

Augusti 2018

95,12 %

Månadens kvalitetskommentar

I mitten av augusti brann en lagerbyggnad intill järnvägen i Hässleholm. Branden spred sig och orsakade en förödelse som påverkade tågtrafiken i mer än en vecka. Posttågen var förstås inget undantag, och brev till och från södra Sverige dirigerades tillfälligt om till väg- och flygtransporter. Vissa förseningar uppstod, men tack vare ett bra jobb av alla inblandade blev de mindre än befarat och brevkvaliteten påverkades bara marginellt.

Paketkvaliteten ligger tämligen stabil, dock ännu inte på den nivå vil vill ha den. En orsak är den platsbrist som tyvärr uppstår ibland i vårt transportnät. Platsbrist kan uppstå av flera skäl, som att fler försändelser än beräknat lämnats in. Lastbilsnätet dimensioneras bland annat utifrån prognoser över paketvolymer. Lastbilar och kvalificerade chaufförer är en bristvara i Sverige, vilket är ett bekymmer för hela branschen. PostNord jobbar på fler fronter för att attrahera och behålla duktiga lastbilschaufförer, många fler kommer att behövas de närmaste åren och den som väljer chaufförsyrket har goda chanser att få jobb omgående efter sin utbildning.

Vår kundservice får många frågor om paket från tredje land, där moms måste betalas in innan paketet kan levereras. Tyvärr kan den hanteringen ibland dra ut på tiden, något vi givetvis inte är nöjda med. När PostNord för ett drygt år sedan fick i uppdrag att ta in moms från första kronan sattes processer och system upp i en rasande fart utan tid för tester. Tyvärr har dessa sedan fått göras i driften, vilket förstås har påverkat leveranserna. It-systemet utvärderas nu för att förbättra och snabba upp hanteringen. Under hösten får Arlandaterminalen också en ny sorteringsmaskin som ska hjälpa till att ytterligare öka farten och precisionen. Det är viktigt för oss att den här hanteringen fungerar och att alla försändelser kommer fram snabbt och rätt, oavsett var de kommer ifrån.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Customer service