Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet augusti 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Augusti 2018

”Sista sommarmånaden präglas av stabil brevkvalitet.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i augusti nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

Augusti 2018

98,81 %
Juli 2018 98,10 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2018

Totalt skickades 130 842 000 
försändelser under augusti.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 130 842 000 försändelser under augusti. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 25 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Augusti totalt
1 255
95 158
1 868
3 376
0,03
PostNord 541 52 58

1 096

1 747
 
Annan postoperatör 7 0 5

4

16  
Oklart 707 43 95

768

1 613  
Juli totalt 1 353
115 254

2 109

3 831
0,04

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

Augusti 2018

95,12 %

Juli 2018

96,29 %

Månadens kvalitetskommentar

Augusti är den sista sommarmånaden, åtminstone ur ett arbetsperspektiv. Mot mitten av månaden är de flesta ordinarie medarbetarna tillbaka efter en välförtjänt semester. Jag vill ta tillfället i akt och hälsa er alla välkomna till en spännande höst och samtidigt tacka alla duktiga sommarvikarier som hållit verksamheten igång med den äran.

Brevkvaliteten ligger på en hög och stabil nivå, trots en hel del störningar i tågtrafiken under månaden. Kvaliteten för paketleveranser är ännu inte på den nivå vi vill ha den. En av delorsakerna till det är bristen på transporter. Det är ett branschproblem, drivet bland annat av den snabbt växande e-handeln. Allt fler varor ska transporteras från säljare till köpare och de flesta transporter går – än så länge – på landsväg. Antalet bilar är begränsat, liksom personer som kan köra dem. Bristen på utbildade chaufförer väntas dessutom öka de närmaste åren enligt branschorganisationer.

Augusti är en katalogmånad; många stora aktörer vill skicka ut sina höstkataloger ungefär när skolorna drar igång och vardagen börjar för många. Det är startskottet för posthösten med en kraftansträngning för brevbärarna då katalogerna ofta väger mer än det de vanligen har i väskan. I år fick katalogerna sällskap av röstkorten inför valet i september. Då röstkorten kom till oss senare än aviserat blev det en extra utmaning att få ut dem i tid innan förtidsröstningen startade. Bra planering och en fokuserad insats av alla medarbetare gjorde att PostNord ändå kunde dela ut sin andel av röstkorten i tid.

På uppdrag av Valmyndigheten har vi bland annat delat ut röstkort till halva Sveriges befolkning, tagit emot förtidsröster via lantbrevbärarna och sorterat och transporterat externa förtidsröster till kommunerna. För kommunerna har vi bland annat kört ut valmaterial och sorterat förtidsröster. Många partier har också använt våra tjänster för att nå ut med sin information. Vi är stolta över vår del i den demokratiska processen.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige