Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet augusti 2017

Här kan du ta del av Postnords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

Augusti 2017:

"Ökade krav på kvalitet och vinst kräver modernisering av dagens postreglering"

Kvaliteten för brev i augusti sjönk en aning jämfört med motsvarande månad förra året, men förbättrades avsevärt jämfört med förra månaden. Vi är ändå inte nöjda med utvecklingen just nu, då kvalitetsnivåerna inte stabiliseras. Vi ser att det bland annat beror på att

  • En modern postreglering krävs för att möta krav på kvalitet och vinst.
  • E-handeln ökade med 15 procent vilket är mer än förväntat.

En längre kommentar om det som hänt under augusti månad hittar du längre ner på sidan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Augusti 2017

91,82 % ​99,81 %
Augusti 2016 ​91,94 % ​99,68 %

Kvaliteten per månad under 2016 och 2017 visas även i diagram längre ner på sidan.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

​​Andel paket som kom fram i tid

Augusti 2017

​95,02 %

Augusti 2016 ​95,93 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2017

Totalt skickades 150 059 000 
försändelser under augusti.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 150 059 000 försändelser under augusti. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 4 minuter och 31 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Augusti totalt
1 734
294 180
4 067
6 275
0,04
PostNord 931 179 93

2 224

3 427  
Annan postoperatör 20 5 1

29

55  
Oklart 783 110 86

1 814

2 793  
Juli totalt 1 606
209 189

4 1486

6 152
0,06

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Månadens kvalitetskommentar

Kvaliteten för brev i augusti sjönk en aning jämfört med motsvarande månad förra året, men förbättrades avsevärt jämfört med förra månaden.  Vi är ändå inte nöjda med utvecklingen just nu, då kvalitetsnivåerna inte stabiliseras. Efter att ha förbättrats successivt under andra halvan av 2016 och de första månaderna 2017 har nivåerna sjunkit tillbaka igen under våren och sommaren. Det är inte bra.

Självklart har vi som chefer ytterst ansvaret för att verksamheten fungerar som den ska. Då måste det också finnas förutsättningar att driva verksamheten. Idag är ägarnas vinstkrav och verklighetens behov en ekvation som inte går ihop.

Modern postreglering krävs för att möta krav på kvalitet och vinst

Dagens postreglering ger oss inte möjlighet att kompensera ökande kostnader med prisjusteringar. Därför blir det enda sättet att möta ägarnas vinstkrav att effektivisera och jaga kostnader. Det är naturligtvis rätt att varje verksamhet ska drivas så effektivt som möjligt, men varje företag når en punkt där ytterligare besparingar går ut över verksamheten. Det som behövs nu är en modern reglering och en ny postlag som gör det möjligt för PostNord att både hålla en långsiktigt god kvalitet och leverera vinst till ägarna.

E-handeln ökade med  15 procent

Något som ändå går framåt är de e-handlade paketen i systemet som fortsätter att öka. Det är fantastiskt roligt. Svenskarna är ett av världens mest uppkopplade folk och har blivit vana att köpa allt från böcker till byggvaror på nätet. Under andra kvartalet 2017 ökade e-handeln med 15 procent jämfört med samma period i fjol. Ökningen är större än vad vi och andra distributörer räknat med, och vi jobbar alla för att hålla jämna steg med ökningen.

Vi söker brevbärare, chaufförer och terminalarbetare

Under sommaren har vi haft vakanser på många håll i landet, och de medarbetare som jobbat har fått slita extra hårt. Nu behöver vi fler duktiga kolleger som vill jobba med service till hela Sveriges befolkning! Vi har lediga hel- och deltidstjänster som till exempel brevbärare, chaufför och terminalarbetare. Läs mer om hur det är att jobba på PostNord och hitta våra lediga tjänster. 

I augusti har PostNords ordinarie personal successivt kommit tillbaka från sina välförtjänta semestrar. Tack till alla duktiga semestervikarier som har hållit igång verksamheten under sommaren och välkomna tillbaka som extra- eller ordinarie personal!

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige

 

andel-utdeln-1dgr-660x345.png

 

andel-utdeln-3dgr-660x345.png